przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Informacja o XIX sesji Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

Informacja o XIX sesji Rady Miasta Krasnystaw
28-04-2020

Informacja o XIX sesji Rady Miasta Krasnystaw

Uprzejmie informuję, że XIX sesja Rady Miasta Krasnystaw odbędzie się 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 10:30.
Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCm3UOwgTkYvwFMQW0vnMZPQ/featured

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 r.;
c) w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
d) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta Krasnystaw;
e) w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19;
f) w sprawie wzniesienia na terenie Miasta Krasnystaw pomnika Króla Władysława Jagiełły;
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do trzech lat;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka prowadzonego przez Miasto Krasnystaw.

4. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta

5. Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
        /-/ Janusz Rzepka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone