przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI XIX sesja Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

XIX sesja Rady Miasta Krasnystaw
04-05-2020

XIX sesja Rady Miasta Krasnystaw

Dnia 30 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Krasnystaw odbyła się XIX sesja Rady Miasta Krasnystaw, podczas której podjęto następujące uchwały:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 r.;
c) w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
d) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta Krasnystaw;
e) w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19;
f) w sprawie wzniesienia na terenie Miasta Krasnystaw pomnika Króla Władysława Jagiełły;
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do trzech lat;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka prowadzonego przez Miasto Krasnystaw.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone