przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

AKTUALNOŚCI

Przedsiębiorcy
17-11-2020

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Burmistrz Krasnegostawu informuje, że w dniu 30 kwietnia Rada Miasta Krasnystaw podjęła następujące uchwały:

1)  Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2540);

2)  Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta Krasnystaw (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2541);

3)  Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2542).

 

Zawarte w powyższych uchwałach regulacje są dla przedsiębiorców podstawą do skorzystania z pomocy polegającej na odstąpieniu od pobierania m.in. należności podatkowych oraz należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę, przez okres trzech miesięcy. Pomoc ta, ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków ekonomicznych epidemii, a wprowadzone rozwiązania mają za zadanie zmniejszenie kosztów bieżących przedsiębiorców, w tym w szczególności z tytułu zobowiązań podatkowych. Podjęte działania powinny przyczynić się do poprawy kondycji finansowej przedsiębiorców, co w konsekwencji winno mieć pozytywny wpływ na ich sytuację ekonomiczną.

 

Formularze podatkowe można pobrać wchodząc w link: https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=244

 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać w formie papierowej – w Urzędzie Miasta Krasnystaw (poprzez wrzucenie do skrzynki), za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

4)

Zarządzenie ws. ustalenia formy pomocy

Wniosek ws. zmiany stawki czynszu lokalu użytkowego

 


 
Burmistrz Krasnegostawu

/-/ Robert Kościuk

 

 Przedsiębiorcy

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone