przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI KOMPUTERY DLA KRASNOSTAWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

AKTUALNOŚCI

KOMPUTERY DLA KRASNOSTAWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
07-05-2020

KOMPUTERY DLA KRASNOSTAWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Informujemy, że 22 kwietnia Miasto Krasnystaw podpisało umowę na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Kwota pozyskanego grantu to 70.000 zł.

W ramach zadania do wszystkich krasnostawskich podstawówek trafi 28 laptopów, które zostaną wypożyczone uczniom i nauczycielom do prowadzenia procesu zdalnego nauczania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zapewnienia sprzętu niezbędnego  do prowadzenia nauki w systemie zdalnym, uczniowie mają także możliwość skorzystania ze sprzętu komputerowego zakupionego  w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw”, który realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Meritum” pn. „e- MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone