przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI INFORMACJA W SPRAWIE TERMINU WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRZEKSZTAŁCENIA...

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA W SPRAWIE TERMINU WNOSZENIA OPŁAT  Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
07-05-2020

INFORMACJA W SPRAWIE TERMINU WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

      W związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustaw o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmianie niektórych ustaw (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. z poźn. zm.), informujemy, że uległy zmianie terminy wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat rocznych z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności za rok 2020 r..

            Termin ten uległ przesunięciu z 31 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone