przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI UWAGA! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO MIASTA KRASNYSTAW

AKTUALNOŚCI

zdj
19-05-2020

UWAGA! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO MIASTA KRASNYSTAW

UWAGA !!!

ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

MIASTA KRASNYSTAW

Szanowni Państwo informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. ulega zmianie obsługa
bankowa Budżetu Miasta Krasnystaw, którą prowadzić będzie Bank Spółdzielczy w Izbicy.

 
W związku z powyższym podajemy NOWE numery kont bankowych:
 
Tytuł wpłaty
Numer rachunku bankowego
w BS Izbica
Uwagi
Konto podstawowe
Miasta Krasnystaw
32 9610 0002 2010 0000 3030 0004
Wszystkie wpływy (w tym opłata skarbowa)
Podatek od środków transportowych
48 9610 0002 2010 0000 3030 0007
Obowiązuje od 1.06.2020 r.
Podatek od nieruchomości, rolny
i leśny osób prawnych
75 9610 0002 2010 0000 3030 0006
Obowiązuje od 1.06.2020 r.
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych
05 9610 0002 2010 0000 3030 0005
Od 1.01.2021 r. indywidualne numery rachunków zostaną podane w decyzjach wymiarowych przesyłanych do każdego podatnika na początku roku
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21 9610 0002 2010 0000 3030 0008
Od 1.01.2021 r. indywidualne numery rachunków zostaną podane w zawiadomieniach przesyłanych do każdego podatnika na początku roku
Konto depozytowe
14 9610 0002 2001 0000 3030 0002
Wpłaty wadium oraz należytego zabezpieczenia umów

Wszelkich wpłat dokonywanych na rzecz Miasta Krasnystaw od dnia 01 czerwca 2020 r. należy
dokonywać wyłącznie na wskazany w tabeli właściwy rachunek bankowy.

Punkty kasowe BS Izbica mieszczą się w Krasnymstawie pod adresem:

1) ul. Pocztowa 2,

2) ul. Okrzei 15.

 

 

Dotychczasowe rachunki prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie zostaną
zamknięte z dniem 31.05.2020 r.

 

W okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r. KONTA IDYWIDUALNE do wpłat podatków
i opłat za gospodarowanie odpadami przestają funkcjonować !!!

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone