przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej
26-05-2020

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

ZAPROSZENIE 
 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się
dnia 2 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 12:00
w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.

 

Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw z posiedzenia w dniu 05.03.2020 r.
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2019 rok
3. Zaopiniowanie Sprawozdania finansowego miasta Krasnystaw za 2019 rok.
4. Zaopiniowanie Informacji o stanie mienia miasta Krasnystaw.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Krasnystaw
za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Krasnystaw za 2019 rok.
6. Uchwała i opinia w sprawie udzielenia Burmistrzowi  Krasnegostawu absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2019 rok.
7.Wystąpienie z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
 
Przewodniczący Komisji
/-/Grzegorz Brodzik

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone