przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Informacja dla Mieszkańców Krasnegostawu – zasady udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta...

AKTUALNOŚCI

Informacja dla Mieszkańców Krasnegostawu – zasady udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta Krasnystaw
03-06-2020

Informacja dla Mieszkańców Krasnegostawu – zasady udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta Krasnystaw

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Krasnegostawu przedstawia Radzie Miasta Krasnystaw Raport o stanie Miasta Krasnystaw za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Miasta Krasnystaw za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Miasta Krasnystaw odbędzie się 17 czerwca 2020 r.  w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16 czerwca 2020 r. w godzinach 7.30-15.30 w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, Biuro Obsługi Mieszkańca (parter).
 
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Krasnystaw.


Do pobrania:

Ikona pdfRaport o stanie Miasta Krasnystaw za rok 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [29.70 MB]

Ikona docZgłoszenie do debaty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.08 KB]

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone