przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI 39 komputerów dla szkół podstawowych

AKTUALNOŚCI

39 komputerów dla szkół podstawowych
05-06-2020

39 komputerów dla szkół podstawowych

W dniu 5 czerwca 2020 r.  Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk przekazał krasnostawskim szkołom podstawowym 39 nowych laptopów wraz z dodatkowym wyposażeniem.
 
W oficjalnym przekazaniu sprzętu udział wzięli Pani Marzena Morylowska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, Pani Alicja Kasprzak - Żeżuła – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4, Pani Sylwia Młynarczyk - Rysak – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Pan Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu.
 
Komputery zostały zakupione ze środków unii europejskiej i budżetu państwa, tj.:
 
- 28 komputerów marki Lenovo - zostało  zakupionych dzięki dofinansowaniu w kwocie 70.000,00 zł z programu „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,
- 11 laptopów marki HP zostało zakupionych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń  w ramach zakończonego już projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw”, który realizowany był w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Meritum” pn. „e- MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone