przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Krasnystaw
08-06-2020

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Krasnystaw

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań publicznych Miasta w 2019 roku
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone