przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI XX sesja Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

XX sesja Rady Miasta Krasnystaw
18-06-2020

XX sesja Rady Miasta Krasnystaw

Dnia 17 czerwca br. w Urzędzie Miasta Krasnystaw odbyła się XX sesja Rady Miasta Krasnystaw. W trakcie spotkania:
- przedstawiono opinie stałych komisji Rady Miasta Krasnystaw o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2019 r., sprawozdaniu finansowym oraz informacji o stanie mienia za 2019 r.,
- przedstawiono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za rok 2019,
- przedstawiono opinie Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.,
- przedstawiono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
- dyskutowano nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia Miasta.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Krasnegostawu z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2019 rok;
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2019 r.
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
d) zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 r.;
e) udzielenia pożyczki z budżetu Miasta Krasnystaw dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o. o. w Krasnymstawie;
f) zmiany Uchwały Nr XI/86/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnegostawu;

Radni Miasta Krasnystaw jednogłośnie podjęli Uchwałę w sprawie Udzielenia Burmistrzowi Krasnegostawu wotum zaufania (15 głosów za/ 0 głosów przeciw/ 0 głosów wstrzymuje się/ 0 nieobecni) oraz  Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2019 rok  (14 głosów za/ 0 głosów przeciw/ 0 głosów wstrzymuje się/  1 nieobecny).

Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Marcin Wilkołazki  złożył 2 interpelacje: ws. systemowego wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w profesjonalne narzędzia nauki zdalnej oraz ws. pełnego wykorzystania możliwości elektronicznego systemu do zarządzania pracą Rady Miasta Krasnystaw.
Radny Dariusz Turzyniecki złożył 2 interpelacje: ws. możliwości aplikowania o środki unijne, ze źródeł nie związanych z RPO dotyczących instalacji fotowoltaicznych oraz ws. przygotowywania działań dotyczących wdrażania programów wykorzystujących wody opadowe.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone