przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Program Moja Woda

AKTUALNOŚCI

Program Moja Woda
29-07-2020

Program Moja Woda

           

            Informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda na lata 2020-2024.

            W ramach Programu finansowane będą przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe oraz roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.

            Wnioski w ramach ww. naboru będą przyjmowane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie od dnia 1 lipca 2020 roku.

            Szczegółowe informacje o Programie znajduje się na stornie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:

http://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-program-priorytetowy-moja-woda-na-lata-2020-2024.html
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone