przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI XXI sesja Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

XXI sesja Rady Miasta Krasnystaw
27-08-2020

XXI sesja Rady Miasta Krasnystaw

Uprzejmie informuję, że XXI sesja Rady Miasta Krasnystaw odbędzie się 3 września 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00. Transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Urzędu Miasta Krasnystaw w serwisie YouTube.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Podsumowanie konkursu „Mój piękny balkon, posesja”.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 r.;
c) zmieniająca Uchwałę Nr XVI/117/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.;
d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy partnerskiej w celu wspólnego opracowania i realizacji działań kluczowych pod nazwą roboczą „Utworzenie Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno – Spożywczego”  w ramach aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego w latach 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku;
e) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Krasnystaw w roku szkolnym 2020/2021;
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienia Miasta Krasnystaw do realizacji projektu pn. „Prace na liniach kolejowych 69 i 72 odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada”.
10.  Informacja z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za I półrocze 2020 r.
11.  Informacja z wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 r Krasnostawskiego Domu Kultury.
12.  Informacja z wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
13. Informacja na temat zamierzeń technicznych i organizacyjnych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2020/2021.
14. Informacja z działalności spółek Miasta Krasnystaw za 2019 r. i zamierzenia na 2020 r.
     - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Spółka z o.o.
        w Wincentowie;
     - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie;
     - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie;
15. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej za 2019 r.
      w Krasnymstawie oraz zamierzenia na 2020 r.
16. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 dla Miasta Krasnystaw.
17.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
18. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta
19. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                           

        /-/ Janusz Rzepka

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone