przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Dofinansowanie na budowę przystani nad rzeką Wieprz

AKTUALNOŚCI

Dofinansowanie na budowę przystani nad rzeką Wieprz
04-09-2020

Dofinansowanie na budowę przystani nad rzeką Wieprz

      Informujemy, że projekt Miasta Krasnystaw dotyczący budowy przystani na rzece Wieprz w rejonie ulicy Zaułek Nadrzeczny został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 
Realizacja projektu planowana jest na 2021 rok i będzie stanowić pierwszy etap zagospodarowania terenu w ramach rewitalizacji rejonu ulicy Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie.
W ramach inwestycji powstanie przystań wraz ze slipem (pochylnią betonową) do wodowania oraz wyciągania kajaków i łodzi, a brzeg zatoki zostanie zabezpieczony murem oporowym z gabionów ze schodami.
 
Całkowita wartość projektu: 1 176 755,91 zł
Dofinansowanie: 908 876,50 zł
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone