przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Program pn. „zdalnaSzkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia...

AKTUALNOŚCI

Program pn. „zdalnaSzkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego”,
08-09-2020

Program pn. „zdalnaSzkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,

Miasto Krasnystaw w ramach Programu zakupiło za kwotę 66 899,70 zł - 30 laptopów wraz z wyposażeniem (myszki optyczne bezprzewodowe, słuchawki oraz torby na laptopy), które zostały przekazane do Publicznych Szkół Podstawowych w Krasnymstawie.

Sprzęt informatyczny umożliwi realizację planów dotyczących szerszego wprowadzenia w naszych placówkach nowoczesnych technologii informatycznych oraz pozwoli na lepsze funkcjonowanie szkół.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Program „zdalnaSzkoła+” przeznaczony jest na wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakupie wyposażenia niezbędnego do nauki zdalnej umożliwiającego realizację lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo z dofinansowaniem do 100%.

 

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone