przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Promesy Miasta Krasnystaw do realizacji

AKTUALNOŚCI

Promesy Miasta Krasnystaw do realizacji
15-09-2020

Promesy Miasta Krasnystaw do realizacji

Na konto Urzędu Miasta Krasnystaw wpłynęły już pieniądze z tzw. czeków premiera Morawieckiego. Zostaną przeznaczone również na przedsięwzięcia, które są w toku. 
 
Pozyskane przez Miasto środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną wykorzystane na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycjach realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych tj.:
- „Budowa ulicy Bocianiej” (kwota 480 909,10 zł);
- „Budowa drogi gminnej od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż ul. Okrzei w Krasnymstawie” (kwota 884 832,97 zł); 
oraz na pokrycie wydatków dotyczących przebudowy i termomodernizacji budynku OSP Krakowskie Przedmieście (kwota w wysokości ok.1,1 mln).
 
Pozostała kwota dofinansowania z RFIL przeznaczona zostanie na budowę ulicy Pszczelej 
i ulicy Błonie oraz przebudowę ul. Stokowej (wysokość kwot przekazanych na te zadania zostanie uzgodniona po ostatecznym ustaleniu kosztów tych inwestycji).
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone