przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)

AKTUALNOŚCI

Logo MOSTY DLA REGIONÓW
18-09-2020

Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)

 

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 
Nazwa Funduszu: Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – „Mosty dla Regionów”
Okres realizacji: kwiecień 2021 r. – luty 2023 r.
Kwota dofinansowania: 547 774,00 zł
Całkowita wartość zadania: 684 718,00 zł
 
Otrzymane dofinansowanie stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.
 
Celem projektu jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. Realizacja zadania wpłynie na podniesienie rozwoju i konkurencyjności miasta, poprawi potencjał społeczno-gospodarczy oraz zapewni ciągłość drogową.
 
Efektem realizacji projektu będzie opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych zgód,  umożliwiających wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie mostu na rzece Wieprz wraz z siecią dróg dojazdowych.
 
 
Flaga i godło Polski
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone