przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI KOMUNIKAT BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 r.

AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT  BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 r.
01-10-2020

KOMUNIKAT BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 r.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Krasnegostawu!
 
W związku z ogłoszonym stanem epidemii, w trosce o zdrowie mieszkańców Krasnegostawu oraz aby ograniczyć
rozprzestrzenianie się koronawirusa w ramach działań o charakterze prewencyjnym, mających na celu skuteczną ochronę zdrowia publicznego oraz
ograniczenie epidemii, zwracam się z uprzejmą prośbą o stosowanie się do zaleceń służb medycznych, sanitarnych oraz władz rządowych i samorządowych.
Tylko wspólne i odpowiedzialne działanie może wpłynąć na opanowanie wzrostu zachorowań.
Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i osób  w naszym otoczeniu, tych najbliższych, ale również osób,
z którymi spotykamy się na co dzień.
Zachowanie ostrożności wobec zagrożenia jest nie tylko naszym obowiązkiem,
ale jednocześnie przejawem odpowiedzialności w tej trudnej sytuacji.
Proszę o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym o noszenie maseczek, co może
spowodować zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem.
Nasze zdrowie zależy od nas samych!
 
Burmistrz Krasnegostawu
/-/ Robert Kościuk
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone