przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Podpisanie Porozumienia ws. LOPRS

AKTUALNOŚCI

Podpisanie Porozumienia ws. LOPRS
01-10-2020

Podpisanie Porozumienia ws. LOPRS

W dniu 29 września 2020 r. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu powiatu krasnostawskiego, chełmskiego i włodawskiego podpisali POROZUMIENIE  O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ dotyczące utworzenia Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego.


Kolejnym etapem współpracy będzie założenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów pn. Lubelski Okręg Przemysłu Rolno-Spożywczego z siedzibą w Mieście Krasnystaw.


W ramach LOPRS-u do nowo tworzonej  Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata  2021-2027 z perspektywą do 2030 r. zostało zgłoszonych 28 kluczowych przedsięwzięć, mających na celu dynamizację rozwoju gospodarki, w tym żywnościowej na obszarze ww. powiatów.


Gospodarzem spotkania był Burmistrz Krasnegostawu - Robert Kościuk. Z ramienia JST w spotkaniu udział wzięli starostowie, burmistrzowie oraz wójtowie występujący jako interesariusze porozumienia. Nad częścią merytoryczną przedsięwzięcia czuwała Pani Agnieszka Smreczyńska – Gąbka, ekspert ds. planowania strategicznego rozwoju.


Obowiązki lidera LOPRS-u zostały powierzone Miastu Krasnystaw.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone