przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI KOMUNIKAT BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU z dnia 12 października 2020 r.

AKTUALNOŚCI

Krasnystaw
13-10-2020

KOMUNIKAT BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta Krasnystaw

Na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758) informuję, że od dnia 12 października 2020 r. funkcjonowanie Urzędu Miasta zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji.

Oznacza to, że została ograniczona bezpośrednia obsługa klientów Urzędu Miasta Krasnystaw.

Wszelkie dokumenty i wnioski można złożyć elektronicznie bądź wrzucić kopertę do odpowiedniego pojemnika umieszczonego na parterze Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu, tj.:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7.30-15.30

wtorek - 8.00-16.00.

 

Wprowadzam również możliwość uzyskania informacji i załatwienia sprawy przez telefon:

codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Sprawy urzędowe, które nie wymagają osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta są możliwe do załatwienia drogą elektroniczną za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (epuap.gov.pl). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu. Część spraw można załatwić zwykłym emailem. 

W czasie wizyty w Urzędzie Miasta w Krasnymstawie interesanci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa
przy pomocy maseczki, odzieży lub jej części 
oraz do dezynfekcji rąk.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Nie stosuje się powyższego wymogu do:

1) dziecka do ukończenia 13 roku życia;

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, które ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagające pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 

Z pracownikami Urzędu Miasta Krasnystaw można kontaktować się:

- mailowo: miasto@krasnystaw.pl

lub

- telefonicznie: tel. (82) 576-21-57 (sekretariat).

 

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przyjmują interesantów osobiście

w siedzibie urzędu przy ul. Plac 3 Maja 29

w przypadku:

 

- sporządzenia aktu zgonu,

- zgłoszenia urodzenia dziecka,

- zgłoszenia zawarcia małżeństwa,

- złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,

- odbioru dowodu osobistego,

- w sprawach meldunkowych

 

w godzinach pracy Urzędu Miasta.

 

Apeluję do Mieszkańców, żeby nie przychodzili do urzędu bez pilnej potrzeby. Jeśli sprawa jest pilna i wymaga wizyty w Urzędzie Miasta – proszę o umówienie się na konkretny dzień i godzinę.

 

Burmistrz Krasnegostawu
/-/ Robert Kościuk
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone