przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Twórcy ludowi nagrodzeni !

AKTUALNOŚCI

twórcy ludowi
29-10-2020

Twórcy ludowi nagrodzeni !

W październiku odbyły się posiedzenia Jury XXIV Przeglądu Twórczości Ludowej, w ramach którego odbył się Konkurs na sztukę ludową i Konkurs Poetycki im. Sabiny Derkaczewskiej „Snuje się nitka życia przez świat”. Niestety pandemia uniemożliwiła zorganizowanie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień, które miało się odbyć 21 października 2020 r. w Krasnostawskim Domu Kultury.
Przegląd Twórczości Ludowej ma charakter cykliczny i stanowi podsumowanie rocznej działalności artystycznej osób realizujących swoje pasje w różnorodnych obszarach sztuki ludowej. Przegląd ma na celu promowanie twórczości ludowej i zachęcenie twórców z naszego regionu do kontynuacji uprawiania dziedzin z zakresu tradycyjnego rękodzieła. W Konkursie mogą uczestniczyć twórcy zrzeszeni w krasnostawskim oddziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych, który swoim zasięgiem obejmuje powiaty chełmski, krasnostawski i włodawski oraz członkowie Klubu Twórców Ludowych i Rękodzielników KDK.
Prace nadesłane na Konkurs na sztukę ludową oceniało Jury w składzie: Paweł Onochin - przewodniczący komisji -  koordynator zadań merytorycznych Stowarzyszenia Twórców Ludowych; Mateusz Soroka - etnolog, pracownik Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie; Katarzyna Ufniarz - specjalista od twórczości ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jury po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na Konkurs autorstwa 29 twórców, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w dziesięciu kategoriach:

1. Rzeźbiarstwo:
I Miejsce:  Jan Uścimiak
II Miejsce: Piotr Czapka
III Miejsce:  Zbigniew Kotowicz
Wyróżnienie: Jan Pawłowski

2. Malarstwo:
I Miejsce:  Piotr Czapka
II Miejsce: Stanisława Mąka
III Miejsce:  Witold Gilarowski

3. Garncarstwo:
I Miejsce:  Leszek Kiejda

4. Plecionkarstwo:
II Miejsce:  Janina Bodio (za koszyczki)

5. Hafciarstwo:
I Miejsce:  Jadwiga Żukowska
II Miejsce:  Edward Pikuła
III Miejsce:  Gertruda Zamajtys

6. Koronkarstwo:
I Miejsce:  Jadwiga Żukowska
II Miejsce:  Maria Guz
III Miejsce:  Helena Popławska
Wyróżnienie:  Marta Korowaj
Wyróżnienie: Janina Wesołowska

7. Plastyka obrzędowa i zdobnicza:
I Miejsce: Stanisława Mąka
II Miejsce:  Maria Jadwiga Majówka
III Miejsce: Janina Wesołowska
Wyróżnienie:  Danuta Perestaj
Wyróżnienie: Marta Korowaj

8. Tkactwo:
I Miejsce:  Stanisława Kowalewska

9. Wycinankarstwo:
I Miejsce: Janina Boroś
II Miejsce: Danuta Perestaj

10. Twórczość ludowa stylizowana:
I Miejsce: Maria Guz
II Miejsce: Monika Winnicka

Część poetycką Przeglądu tj. XXII Konkurs Poetyckiego im. Sabiny Derkaczewskiej „Snuje się nitka życia przez świat” oceniło Jury obradujące w składzie: Donat Niewiadomski (przewodniczący), Halina Kosienkowska-Ciota i Katarzyna Kraczoń. Jury po przeczytaniu 14 zestawów poetyckich nadesłanych przez 14 autorów postanowiło przyznać:
I NAGRODA:
- Czesława Michańska - „Kaktus” - za wiersze „Roztocze” i „Schyłek lata”
- Halina Graboś - „Śpiew Ptaka” - za zestaw

II NAGRODA:
- Anna Wanda Góra - „Anna” - za wiersze „Bądź mi…” i „Szukam…”

III NAGRODA:
- Jadwiga Edyta Lodwich - „Farida” - za  zestaw z wyróżnieniem wiersza „Zachód słońca”
- Teresa Kubik - „Kuba” - za wiersz „Po drodze do Trójstyku”
- Danuta Perestaj -„Żaba” - za  zestaw

WYRÓŻNIENIE:
- Czesława Teresa Demczuk - „Frezja” - za wiersze „Miłość i wiara” i „Wspomnienia”

    Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i nagrody finansowe ufundowane przez Krasnostawski Dom Kultury.
Członkowie Jury podziękowali Krasnostawskiemu Domowi Kultury za kontynuację organizacji Konkursu i podtrzymywanie w ten sposób kulturowych tradycji jako ważnego elementu dziedzictwa kulturowego, tym bardziej, że jest to jeden z nielicznych tego typu przeglądów w regionie.
Jury z satysfakcją odnotowała większą ilość uczestników Konkursu oraz powrót tradycyjnych dyscyplin jak tkactwo i garncarstwo. Komisja zasugerowała zwiększenie ilości nadsłanych prac konkursowych w przypadku takich dziedzin jak plastyka obrzędowa i zdobnicza, rzeźbiarstwo, wycinankarstwo.
Podziękowała także wszystkim twórcom za kultywowanie tradycyjnej twórczości ludowej. Większość prac reprezentowała wysoki poziom artystyczny. Jury wyraziło nadzieję, że Konkurs będzie kontynuowany w przyjętej formule w latach następnych.
Nagrodzone prace będzie można oglądać w Galerii Krasnostawskiego Domu Kultury od 2 listopada 2020 r. oraz w specjalne na tą okazję wydanym folderze, gdzie znajdą się nagrodzone wiersze i prace.
Przypominamy, że na Facebooku Krasnostawskiego Domu Kultury prezentujemy sylwetki twórców działających przy KDK w ramach projektu „Twórcy o sobie…”.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone