przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI RUSZYŁY KONSULTACJE W SPRAWIE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S17

AKTUALNOŚCI

logo miasta
04-11-2020

RUSZYŁY KONSULTACJE W SPRAWIE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S17

Burmistrz Krasnegostawu informuje, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie prowadzi konsultacje nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski- Hrebenne” na trzech odcinkach realizacyjnych o łącznej długości ok. 44 km.

- odcinek realizacyjny nr 1: Piaski, węzeł „Piaski Wschód” („Chełm”) wraz z węzłem - węzeł „Łopiennik” („Łopiennik”) wraz z węzłem, o długości ok. 15,9 km,

- odcinek realizacyjny nr 3: węzeł „Krasnystaw Północ” („Krasnystaw 1”) wraz z węzłem - węzeł „Izbica” („Tarzymiechy”) wraz z węzłem, o długości ok. 17.8 km,

- odcinek realizacyjny nr 4: węzeł „Izbica” („Tarzymiechy”) bez węzła - węzeł „Zamość Sitaniec” („Sitaniec”) wraz z węzłem, o długości ok. 10.3 km.

W związku z powyższym udostępniamy Państwu komplet materiałów przekazanych przez GDDKiA O/ Lublin dot. odcinka realizacyjnego nr 3, znajdującego się w granicach administracyjnych Miasta Krasnystaw, tj.

Ikona pdfPlan orientacyjny - odcinek realizacyjny nr 3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [71.81 MB]

Ikona zip Plan sytuacyjny - odcinek realizacyjny nr 3 (cz. 1), plik: Rozszerzenie: zip, Rozmiar: [71.81 MB]

Ikona zip Plan sytuacyjny - odcinek realizacyjny nr 3 (cz. 2), plik: Rozszerzenie: zip, Rozmiar: [71.81 MB]

Ikona pdfUlotka informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.11 MB]

Ikona pdfPrezentacja, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.51 MB]


Zachęcam mieszkańców Krasnegostawu do zapoznania się z powyższymi dokumentami i składania wniosków dotyczących uwag, propozycji, spostrzeżeń i opinii w sprawie przedstawianych rozwiązań projektowych.

 

Aby zgłosić swoje uwagi, należy pobrać wniosek klikając poniżej na formularz zgłaszania uwag i wniosków: 

Ikona pdfFormularz wniosku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [156.95 KB]

Formularze i ulotki informacyjne będą również dostępne w siedzibie Urzędu Miasta (parter budynku).

 

Wypełnione i podpisane formularze z uwagami, propozycje i spostrzeżenia, związane z dokumentacją projektową prosimy składać do dnia 30 listopada 2020 r. wybierając jedną z poniższych możliwości  :

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e - mailowy: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl.
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin.
3) wrzucając wypełniony i podpisany wniosek do odpowiedniego pojemnika umieszczonego na parterze Urzędu Miasta Krasnystaw, w godzinach pracy urzędu, tj.
poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7.30-15.30,
wtorek - 8.00-16.00.

 

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo publiczne i rosnące zagrożenie epidemiologiczne od dnia 12 października 2020 r. została ograniczona bezpośrednia obsługa klientów Urzędu Miasta Krasnystaw. W związku z powyższym prosimy o ograniczanie wizyt w Urzędzie  i załatwianie spraw drogą mailową lub telefonicznie.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone