przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Powstanie Listopadowe

AKTUALNOŚCI

Powstanie listopadowe
27-11-2020

Powstanie Listopadowe

   190 lat temu, w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. w Warszawie, rozpoczęło się Powstanie Listopadowe. Był to zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy. 
    W walce ze 115-tysięczną armią rosyjską uczestniczyło około 54 tys. polskich żołnierzy. Przez 10 miesięcy prowadzono walkę z największą potęgą militarną Europy, odnosząc w niej poważne, lecz przejściowe sukcesy. Trwające przeszło rok powstanie zakończyło się klęską. Po upadku zrywu represjonowano jego uczestników i drastycznie ograniczono autonomię Królestwa Polskiego. Rozpoczęte w listopadową noc Powstanie Narodowe było największym wysiłkiem zbrojnym w polskich walkach wyzwoleńczych XIX wieku.
    W czasie powstania listopadowego w okolicach Krasnegostawu rozegrały się niewielkie batalie, niemniej miasto leżało na drodze do ważnej twierdzy Zamość, co sprawiło, że dokonano tu znaczących zniszczeń. Mimo upadających majątków ziemskich okoliczna ludność udzielała pomocy oddziałom powstańczym. Na ziemiach krasnostawskich swoją obecnością odznaczył gen. Józef Dwernicki, zaś o Krasnymstawie w trakcie powstania styczniowego wspomniał w swoich notatkach Julian Ursyn Niemcewicz. W okolicach Krasnegostawu walczył też I Pułk Jazdy Kaliskiej ppłk. Ludwika Sczanieckiego, co zanotował w swoim pamiętniku. Jedną z represji po powstaniu styczniowym było nadawanie oficerom rosyjskim skonfiskowanych dóbr ziemskich, a w konsekwencji zubożenie ziem krasnostawskich. Warto wspomnieć, że w czasie powstania styczniowego działał w Krasnymstawie komitet kobiecy, który podejmował pracę szpitalną i kurierską. Kobiety odegrały ogromną rolę w powstańczej służbie zdrowia. Komitetami w Krasnymstawie i Chełmie dowodziła Zofia Przewłocka, która później została zesłana na Sybir.
 
   Wzorem lat ubiegłych, także i w tym roku czcimy pamięć polskich patriotów, którzy po latach działalności konspiracyjnej czynnie i z całą mocą wystąpili przeciw zniewoleniu.
     Pamięć o bohaterach powstania jest ważną częścią historii naszego kraju. Naród Polski ma w sobie umiłowanie prawdy i wolności. Polskość jest nierozerwalnie związana z takimi przymiotami jak niezłomność i przywiązanie do wspólnoty narodowej. 
    Wielokrotnie w historii dawaliśmy temu dowód przechodząc najtrudniejsze próby. Jedną z nich był okres po rozbiorach, kiedy nasze państwo zostało wymazane z map Europy na 123 lata. Polscy patrioci jednak nie próżnowali i zarówno z bronią w ręku, jak i metodami pokojowymi walczyli o niepodległość. Mimo przegranych bitew i kampanii, ich wysiłek doprowadził do ostatecznego zwycięstwa w 1918 r.
Dlatego chylimy czoła przed wszystkimi poległymi, którzy myśleli nie o sobie, ale o przyszłych pokoleniach, o nas.
   Wszystkim im winni jesteśmy cześć i pamięć. Chwała Powstańcom listopadowym! Chwała wszystkim Polakom, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolną Polskę orężem, piórem, walczyli na najróżniejsze sposoby! Pamięć o nich niech nie zaginie. Cześć ich pamięci, chwała Bohaterom!
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone