przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Budowa zbiornika " Rońsko" coraz bliżej

AKTUALNOŚCI

zbiornik
27-11-2020

Budowa zbiornika " Rońsko" coraz bliżej

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością pragnę poinformować, że w wyniku moich kilkumiesięcznych starań udało się uczynić kolejny, bardzo znaczący krok do umożliwienia budowy zbiornika przeciwpowodziowego na terenie Krasnegostawu, Gminy Krasnystaw i Gminy Izbica - tzw. zbiornika „Rońsko”, który zabezpieczy nasze  miasto przed skutkami powodzi.

W dniu dzisiejszym uczestniczyłem w wideokonferencji z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie m.in. Panią Agnieszka Szymulą - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Panem Dawidem Kosteckim - Zastępcą Dyrektora ds. Powodzi i Suszy, Panem Eugeniuszem Daciukiem - Dyrektorem Zarządu Zlewni w Zamościu i Panem Adamem Niedabylskim z Zarządu Zlewni w Zamościu. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Edyta Gajowiak-Powroźnik – Wójt Gminy Krasnystaw oraz Pan Jerzy Lewczuk - Wójt Gminy Izbica. Podczas rozmowy ustalono, że do końca listopada 2020 r. Wody Polskie ogłoszą przetarg na opracowanie Koncepcji programowo-przestrzennej budowy zbiornika przeciwpowodziowego „Rońsko”.

 

zbiornik

 

Koncepcja będzie dotyczyć możliwości budowy zbiornika przeciwpowodziowego uzupełnionego o funkcje rekreacyjne, którego powierzchnia będzie zajmować około 360 ha. Wokół całej linii brzegowej zbiornika, której długość oszacowano na ok. 8,5 km, planowana jest budowa drogi technologicznej, a na potrzeby zbiornika zaplanowano również m.in. budowę pomostów, budynków technicznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Prace nad koncepcją powinny zakończyć się w 2021 r. Zbiornik będzie zabezpieczał Miasto przed potencjalną falą powodziową, poprawi warunki retencji oraz docelowo stanowić będzie zaplecze rekreacyjno - wypoczynkowe.

O postępach w realizacji prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

Burmistrz Krasnegostawu

podpis

 

Ikona pdfLokalizacja zbiornika

 

 

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone