przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Ks. Zygmunt Pisarski Patronem Miasta

AKTUALNOŚCI

dekret
17-12-2020

Ks. Zygmunt Pisarski Patronem Miasta

Szanowni Państwo. Z wielką radością informujemy, że w sierpniu 2019 r. Burmistrz Krasnegostawu otrzymał dekret księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego zatwierdzający nadanie Miastu Krasnystaw Patrona w osobie Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego, prezbitera i męczennika oraz ustanowienia 12 czerwca jako Święto Patronalne Miasta Krasnystaw. Dekret uzyskał akceptację Stolicy Apostolskiej i wszedł w życie z dniem 14 października 2020 r.

 

Historia Krasnegostawu jest bardzo bogata. Miasto ma wielu obywateli, którzy zasłynęli swoją postawą i świadectwem życia w Polsce i poza granicami kraju. Jednym z nich jest osoba Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego, który pracował na różnych placówkach duszpasterskich na terenie dzisiejszej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. 

 

Błogosławiony ks. Zygmunt Pisarski urodził się 24 kwietnia 1902 r. w Krasnymstawie, gdzie spędził dzieciństwo i uczęszczał do szkoły. Był jednym z trojga dzieci Stanisława, miejscowego murarza i Władysławy z Banaszkiewiczów. Przeżył zaledwie 41 lat, ale jego kapłańska miłość do wiernych, w obronie których poświęcił swoje życie pozostaje inspiracją. 

 

Zygmunt Pisarski był człowiekiem potrafiącym jednać ludzi różnych wyznań i narodowości, czerpiąc siłę ze swojej wiary. Aktywizował życie społeczności lokalnej jako katecheta, przez organizacje Akcji Katolickiej, Żywego Różańca i zakładając Stowarzyszenie Dobrej Śmierci. Po wybuchu II wojny światowej był szykanowany przez niemieckiego okupanta i komunistów.

 

Ks. Zygmunt Pisarski pracował kolejno w Modliborzycach, Soli, Zamchu, Trzęsinach, Perespie, a ostatnią jego parafią była parafia pounicka pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Gdeszynie, w której objął probostwo 1 września 1933 roku. Była to parafia zamieszkała przez kilka narodowości: Polaków, Ukraińców i Żydów. Błogosławiony szanował drugiego człowieka, niezależnie od różnic.

 

Jesienią 1939 r. do Gdeszyna wkroczyli Niemcy. Wkrótce potem ks. Pisarskiemu zabrano klucze do kościoła, który zamieniono na cerkiew prawosławną. W tej sytuacji urządził on kaplicę na plebanii, skąd także usiłowano księdza usunąć, lecz miejscowi katolicy do tego nie dopuścili. Wszystkie nabożeństwa dla parafian były sprawowane w tejże kaplicy.

 

W 1942 r. Polaków zamieszkałych w Gdeszynie i okolicy dotknęły wysiedlenia. Okupanci wywierali coraz większy nacisk także na ks. Pisarskiego, aby opuścił parafię. Życzliwi parafianie radzili księdzu wyjechać. On jednak odmówił opuszczenia swoich wiernych. Dniem największej próby i ofiary dla ks. Pisarskiego był 30 stycznia 1943 r. Ksiądz Pisarski został zamordowany przez gestapo. Zginął, ponieważ nie chciał wydać sowieckich partyzantów.

 

Ks. Zygmunt Pisarski został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 r. w grupie 108 polskich męczenników. 

 

W 75. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Zygmunta Pisarskiego, tj. 30 stycznia 2018 r., działające w Krasnymstawie Stowarzyszenie „Ku Dobru” podjęło inicjatywę nadania Patrona Miastu Krasnystaw w osobie Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego i wystąpiło do Burmistrza oraz Rady Miasta Krasnystaw z wnioskiem o rozpoczęcie stosownych działań. 

 

Radni Rady Miasta Krasnystaw przyjęli stanowisko popierające wniosek, co spotkało się z pozytywnym odbiorem wśród Mieszkańców Krasnegostawu. Kolejnym etapem procedury ustanowienia Patrona było przekazanie stanowiska Rady Miasta Krasnystaw, Burmistrza Krasnegostawu oraz Proboszczów Krasnostawskich Parafii na ręce Jego Ekscelencji księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego w celu kontynuacji procesu, który zakończył się sukcesem.

 

Warto pamiętać, że bł. ks. Zygmunt Pisarski ma swój szlak turystyczno-pielgrzymkowy w Krasnymstawie. Jednym z inicjatorów powstania szlaku był Pan Zbigniew Atras.

 

dekret

 

dekret

Ikona pdfArcybiskup Metropolita Lubelski

Ikona pdfDekret Watykański

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone