przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Złote Karpie 2021 - nabór wniosków

AKTUALNOŚCI

Herb Złote Karpie
14-01-2021

Złote Karpie 2021 - nabór wniosków

Jak co roku wybitnym osobom, które w sposób znaczący wpływają na rozwój Miasta na płaszczyźnie zawodowej, społecznej i artystycznej, przyznawane jest honorowe wyróżnienie „Złote Karpie”.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Krasnegostawu oraz działające na terenie miasta organizacje pozarządowe do zgłaszania proponowanych kandydatów na laureatów honorowego wyróżnienia Miasta Krasnystaw. Laureaci „Złotych Karpi” wyłaniani są spośród zgłoszonych kandydatur w drodze głosowania przez specjalnie do tego celu powołaną kapitułę.
Wnioski o nadanie honorowego wyróżnienia można składać do dnia 31 stycznia w biurze Rady Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29. W celu zgłoszenia kandydatury przez mieszkańców miasta, dany kandydat musi być poparty przez co najmniej 50 osób zamieszkałych na terenie Krasnegostawu.
Treść uchwały Rady Miasta odnoszącej się do konkursu „Złote Karpie”, regulamin konkursu, wniosek o nadanie honorowego wyróżnienia oraz wzór listy osób popierających nadanie wyróżnienia danemu kandydatowi są dostępne w załącznikach poniżej. Można je także otrzymać w biurze Rady Miasta Krasnystaw.
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone