przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Transport osób do punktów szczepień

AKTUALNOŚCI

transport
14-01-2021

Transport osób do punktów szczepień

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego, Urząd Miasta Krasnystaw informuje, że realizuje zadanie pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

 

Zgłoszenie potrzeby transportu przyjmujemy telefonicznie pod numerem:

728-001-894 w godzinach: 7.30 – 15.30.

 

Zgodnie z przyjętymi na szczeblu centralnym ustaleniami, pomocą w tym zakresie objęte zostaną osoby:

- posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- mające trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

 

Osoby objęte taką pomocą nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej realizacją.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone