przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Dopłaty do czynszu

AKTUALNOŚCI

dom
26-01-2021

Dopłaty do czynszu

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021 r.

Dopłata do czynszu została wprowadzona ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2020 poz. 11).

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:

- posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego – warunek podstawowy;

- utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

- niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym;

- posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.)

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu:

stanowi 75% miesięcznego czynszu, opłacanego przez najemcę lub podnajemcę – nie może jednak być wyższy niż 1 500 zł miesięcznie; wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku powiększonego o dopłatę a wysokością dodatku ustalonego zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”;

- dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego;

- oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie, przypadającym w 2019 r., na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu* ;

- oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu*;

dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu, opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu:

- na dzień złożenia wniosku
oraz
- na dzień 14 marca 2020 r.

Z uwagi na ustawowy krótki okres składania wniosku z adnotacją „o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do wcześniejszego kontaktu pod numerem telefonu 82 576 23 24.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać za pośrednictwem poczty, a także bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie – pod warunkiem zachowania wszelkich rygorów sanitarnych.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone