przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Informacja dla płatników podatku

AKTUALNOŚCI

podatki
02-02-2021

Informacja dla płatników podatku

 

 

Informacja dla płatników podatku:

od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2021 rok

 

 

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Krasnystaw informuje, że organizuje akcję doręczania Mieszkańcom Miasta Krasnystaw decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021.

 

Doręczanie decyzji odbędzie się w okresie od 11 do 28 lutego 2021 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa informujemy, że wszyscy upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta oraz sołtysi, którzy będą doręczali decyzje podatkowe, wyposażeni zostaną w środki ochrony osobistej (tj.: przyłbice lub maseczki, preparaty do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki), zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Odbiór decyzji należy potwierdzić podpisem, dlatego też prosimy o przygotowanie własnego długopisu.

 

Niezaprzeczalnym atutem akcji jest możliwość odebrania decyzji podatkowej w całkowicie bezpieczny sposób, bez konieczności wychodzenia z domu na pocztę i oczekiwania w długich kolejkach.

 

W sytuacji, gdy pracownik nie zastanie Państwa w domu, próba doręczenia zostanie ponowiona. Jeżeli po dwukrotnej próbie nie będzie możliwości doręczenie Państwu decyzji, zostanie ona nadana za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone