przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI XXI Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Miasto Krasnystaw”

AKTUALNOŚCI

konkurs
03-02-2021

XXI Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Miasto Krasnystaw”

Krasnostawski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie zapraszają do udziału w XXI Konkursie Plastycznym i Literackim „Moje Miasto Krasnystaw” pod patronatem Burmistrza Krasnegostawu.

 

Konkurs organizowany jest z okazji 627. rocznicy nadania prawa miejskiego Miastu Krasnystaw i skierowany  do dzieci z krasnostawskich przedszkoli i szkół podstawowych.


I. CZĘŚĆ PLASTYCZNA:

REGULAMIN

1. Część plastyczna jest organizowana przez Krasnostawski Dom Kultury przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie i Urzędu Miasta Krasnystaw.

2. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli i klas 1-6 szkół podstawowych z terenu  Krasnegostawu.

3. Cele konkursu to zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych, wyrabiając szczególną wrażliwość na otaczający świat w jakim wyrasta młode pokolenie

4. Temat tegorocznej edycji plastycznej brzmi: „Zimowy Krasnystaw”

5. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko na formacie A2, A3 lub A4.

6. Technika: malarstwo, rysunek barwny, grafika, batik, rysunek węglem (nie będą przyjmowane techniki: wyklejane bibułą, watą, zapałkami i plasteliną itp.)

7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

8. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie według wzoru: imię
i nazwisko autora pracy, wiek, klasa i szkoła, imię i nazwisko nauczyciela (jeśli praca wykonywana jest w szkole). Należy także dołączyć podpisane klauzule zgody przetwarzania danych osobowych.

9. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac według następujących kryteriów: walory artystyczne zgodne z tematyką konkursu, oryginalność, jakość i stopień trudności wykonania oraz przyzna nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone w Krasnostawskim Domu Kultury w dniu 12 marca 2021 roku o godz. 10:00 (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna).

10. Nagrody zostaną przyznane w trzech grupach wiekowych: 4–6 lat (przedszkola), klasy I – III i IV -VI (szkoły podstawowe).

11. Prace nagrodzone oraz zakwalifikowane do wystawy przechodzą na własność organizatora   

12. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 26 lutego 2021 roku na adres: Krasnostawski Dom Kultury; ul. Okrzei 10; 22-300 Krasnystaw;

13. Dodatkowe informacje: tel. 82 576 22 18; e-mail: kultura@krasnystaw.pl


II. CZĘŚĆ LITERACKA:

REGULAMIN

1. Część literacka jest organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie przy współpracy Krasnostawskiego Domu Kultury i Urzędu Miasta Krasnystaw.

2. Cele konkursu:

a)  rozwijanie aktywności literackiej dzieci i młodzieży

b)  promocja Krasnegostawu w ciekawy i oryginalny literacko sposób

c)  wzmocnienie więzi emocjonalnych młodzieży z miastem

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 7-8 Szkoły Podstawowej z terenu Krasnegostawu.

4. Temat prac to opowiadanie science-fiction na temat: „Krasnystaw – Moje Miasto w przyszłości”. (Opowiadania lub inne krótkie formy literackie powinny bezpośrednio dotyczyć Krasnegostawu i jego mieszkańców oraz opisywać jak miasto będzie wyglądało np. za sto lat.

5. Prace muszą być samodzielne tzn. nie przepisane z książek, czasopism czy Internetu.

6. Niedopuszczalne jest składanie prac już publikowanych oraz prezentowanych w innych

konkursach.

7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

8. Opowiadanie nie powinno przekraczać 5 stron znormalizowanego wydruku komputerowego /czcionka Times New Roman 12/.

9. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie według wzoru: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa i szkoła, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Należy także dołączyć podpisane klauzule zgody przetwarzania danych osobowych.

10. Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceni prace oraz przyzna nagrody
i wyróżnienia, które zostaną wręczone w Krasnostawskim Domu Kultury w dniu 12 marca 2021 roku, o godz. 10:00 (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna).

11. Prace powinny być dostarczone w 1 egzemplarzu wydruku komputerowego lub nadesłane emailem w formacie pdf. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 26 lutego 2021 r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie; ul. Okrzei 23; 22-300 Krasnystaw, mbpkrasnystaw@wp.pl

12. Dodatkowe informacje: tel. 82 576 20 93; e-mail: mbpkrasnystaw@wp.pl 

 

Ikona pdfZgoda MMK- plastyczny

Ikona pdfZgoda MMK- literacki

 

plakat

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone