przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Fundusz Inwestycji Lokalnych - Krasnystaw 2020/2021

AKTUALNOŚCI

inwestycje
11-02-2021

Fundusz Inwestycji Lokalnych - Krasnystaw 2020/2021

    Trwa zapoczątkowany w ubiegłym roku proces inwestowania w naszym mieście środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - programu bezzwrotnego wsparcia dla samorządów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2020 roku Miasto Krasnystaw pozyskało z tego źródła blisko 4 mln zł z przeznaczeniem na miejskie inwestycje. 
W ramach pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego Miasto pozyskało 2 950 463,00 zł, dzięki którym dofinansowano następujące zadania: 
- „Budowa ul. Bocianiej”  w ramach którego wybudowano drogę, chodniki, zjazdy, odwodnienie oraz oświetlenie uliczne. Ogólny koszt zadania to 1 232 552,90 zł, w tym 482 880,30 zł z RFIL;
- „Budowa drogi gminnej od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż ul. Okrzei w Krasnymstawie” polegające na budowie drogi, chodników, zjazdów, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Ogólny koszt zadania to 2 226 664,67 zł, z czego dofinansowanie RFIL stanowi 886 804,17 zł; 
- „Przebudowa drogi gminnej nr 109816L – ulicy Stokowej od km 1+140 do km 1+480 w Krasnymstawie” obejmujące gruntowny remont odcinka tej ulicy . Ogólny koszt zadania opiewa na kwotę 664 941,52 zł w tym dofinansowanie z RFIL to 257 627,79 zł;
- „Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Krakowskie Przedmieście”. W ramach inwestycji kompleksowo zmodernizowano budynek ochotniczej straży pożarnej wraz z przyległym terenem. Koszt zadania to 1 284 085,59 zł z czego dofinansowanie z funduszu to 1 102 141,46 zł.
 
    Do każdego z powyżej wymienionych zadań drogowych Miasto Krasnystaw pozyskało również dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 2 378 083,00 zł.
 
    W ramach drugiego naboru wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego Miasto pozyskało 1 mln zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa separatora wód opadowych w piaskowniku przy ul. Sikorskiego w Krasnymstawie”. Inwestycja polega na budowie osadnika, separatora oraz wylotu wód opadowych kanalizacji deszczowej i ma na celu uporządkowanie gospodarki wód opadowych oraz poprawę stanu środowiska poprzez redukcję ładunku zanieczyszczeń zrzucanych do starorzecza Żółkiewki. Zadanie zostanie zrealizowane w bieżącym roku. 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone