przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

sesja
12-02-2021

Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Miasta Krasnystaw

 

      Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 18 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym.
 
Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. „Wspieramy przedsiębiorczych, promujemy innowacyjnych. Instrumenty wsparcia dla inwestorów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN” – prezentacja.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Miasta.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.
8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok;
c) w sprawie zwolnienia lub zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Krasnystaw za rok 2021;
d) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sokołowskiego i Polewanej w Krasnymstawie;
e) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwa Klub Senior +;
f) w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego w Krasnymstawie;
g) w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Krasnystaw obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Krasnystaw;
h) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2021 roku;
i) w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Krasnystaw na lata 2021-2024’’;
j) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krasnystaw na 2021 rok.
10.  Sprawozdania z wykonania planów pracy za 2020 r. Stałych Komisji Rady Miasta oraz Rady Miasta Krasnystaw.
11. Przyjęcie planów pracy na 2021 r. Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krasnystaw.
12. Przyjęcie planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw na 2021 rok. 
13. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Krasnystaw podjętych w 2020 rok.
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krasnystaw w 2020 rok.
15. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego w Krasnymstawie za 2020 rok.
16. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
17. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
18. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.     
19. Zakończenie obrad sesji.
 

 

                       PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                        

                            /-/ Janusz Rzepka

 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone