przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Wojewoda Lubelski w Krasnymstawie

AKTUALNOŚCI

Wieprz
23-02-2021

Wojewoda Lubelski w Krasnymstawie

   

   W dniu 23 lutego br. odbyło się spotkanie na terenie miasta Krasnystaw, związane z obecną sytuacją hydrologiczną.

 

  Gospodarzem spotkania był Pan Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu. W wydarzeniu udział wzięli: Pan Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Pan Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pani Agnieszka Szymula - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Pan Dawid Kostecki – Zastępca Dyrektora RZGW w Lublinie ds. Powodzi i Suszy, Pan Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski i Pan Wojciech Kaczmarczyk – Wiceburmistrz Krasnegostawu.

 

  Na konferencji prasowej przedstawiono obecną sytuację powodziową na rzece Wieprz oraz możliwości zapobiegania i usuwania ewentualnych skutków lokalnych podtopień. Prezes PGW Wody Polskie - Pan Przemysław Daca zapowiedział, że w przeciągu 4 lat powstanie wielofunkcyjny zbiornik wodny, który m. in. ma pełnić funkcję przeciwpowodziową. W marcu ma zostać podpisana umowa na prace przygotowawcze do budowy zbiornika a inwestycja ma być rozpoczęta jeszcze w tym roku. W odniesieniu do potencjalnego zagrożenia spowodowanego wysokim stanem wody, Zastępca Dyrektora RZGW w Lublinie ds. Powodzi i Suszy Pan Dawid Kostecki przedstawił koncepcję budowy zbiornika wodnego „Rońsko”, o który zabiega samorząd Miasta Krasnegostawu. Uczestnicy spotkania wizytowali wały przeciwpowodziowe i tereny zalewowe rzeki Wieprz.  

 

  Poziom Wieprza, który wcześniej przekraczał stan alarmowy, obniżył się i wykazuje dalszą tendencję spadkową. Obecnie obserwowane są niewielkie wahania poziomu wody. W Krasnymstawie woda w rzece, w przeciągu ostatnich kilku dni, opadła o około metr i jej poziom utrzymuje się poniżej stanu ostrzegawczego.

 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone