przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Spotkanie Burmistrza z Sołtysami

AKTUALNOŚCI

sołtys
11-03-2021

Spotkanie Burmistrza z Sołtysami

   W dniu 11 marca 2021 roku Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk spotkał się z Sołtysami dzielnic Miasta Krasnystaw. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Monika Kędziera – Sołtys Krakowskiego Przedmieścia, Pani Małgorzata Orłowska – Sołtys Przedmieścia Zastawie, Pani Róża Franaszczak – Sołtys Przedmieścia Góry, Pan Paweł Antoniak – Sołtys Kolonii Góry, Pan Łukasz Bereza – Sołtys Kolonii Krakowskie Przedmieście oraz Pan Stanisław Mąka – Sołtys Przedmieścia Zakręcie. Na spotkaniu obecna była również Pani Renata Stangryciuk Sekretarz Miasta Krasnystaw. 
 
   Dzień 11 marca to „Dzień Sołtysa” i z tej okazji Burmistrz Robert Kościuk  podziękował Sołtysom za ich zaangażowanie i  pracę  na rzecz lokalnej społeczności. Życzył Sołtysom, aby sprawowana przez nich funkcja dostarczała im wiele satysfakcji i była  źródłem społecznego uznania. Każdy z Sołtysów otrzymał od Burmistrza list gratulacyjny z podziękowaniem za wytężoną pracę na rzecz naszych małych ojczyzn.
 
   Na spotkaniu rozmawiano o planach wykorzystania funduszy sołeckich w bieżącym roku oraz o aktualnych sprawach i problemach w sołectwach. Sołtysi mieli możliwość zadawania pytań w zakresie bieżących spraw, czy też wykonywanych przez siebie obowiązków.
 
   W dalszej części spotkania Burmistrz Krasnegostawu omówił największe inwestycje planowane w poszczególnych dzielnicach oraz w mieście Krasnystaw na 2021 rok.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone