przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Miasto Krasnystaw i Politechnika Lubelska współpracują.

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna logo na tle
19-03-2021

Miasto Krasnystaw i Politechnika Lubelska współpracują.

W dniu 19 lutego 2021 r. Burmistrz Krasnegostawu Pan Robert Kościuk oraz Zastępca Burmistrza Pan Wojciech Kaczmarczyk spotkali się w Lublinie z przedstawicielami Politechniki Lubelskiej: Panem prof. dr hab. inż. Bogusławem Szmyginem - Dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury, Panem dr inż. arch. Bartłomiejem Kwiatkowskim p. o. Kierownika Katedry Architektury Współczesnej oraz Panią dr inż. arch. Natalią Przesmycką - p.o. Kierownika Katedry Architektury Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowej, owocnej współpracy i przygotowanie propozycji nowych obszarów tematycznych, które pozwolą na jej rozwinięcie.

Współpraca pomiędzy Politechniką Lubelską a Miastem Krasnystaw trwa od  października 2019 roku. Dotychczasowym efektem tej współpracy jest opracowanie przez studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (kierunek Architektura) w ramach przedmiotów: Podstawy projektowania urbanistycznego oraz Planowanie przestrzenne i regionalne koncepcji zagospodarowania wybranych terenów położonych w granicach administracyjnych miasta.

W roku akademickim 2019/2020 studenci opracowali koncepcje zagospodarowania m.in.:

- obszarów położonych pomiędzy ulicami: Kościuszki, Szkolnej i Kilińskiego,

            - rejonu ul. Zaułek Nadrzeczny wraz z terenem przyległym do rzeki Wieprz,

            - terenu przy ul. Lwowskiej – dworzec PKP wraz z przyległym terenem - ul. Kickiego i Wójta Stanisława;

W pracach przy przygotowaniu projektów koncepcyjnych uczestniczyło 107 studentów.

W wyniku lutowego spotkania uzgodniono, że w roku akademickim 2020/2021 studenci będą opracowywać kolejne koncepcje zagospodarowania terenów miejskich, przygotują inwentaryzację wybranych obiektów zabytkowych i być może opracują koncepcje budowy ścieżek rowerowych w Krasnymstawie.

Wyniki współpracy będziemy Państwu prezentować cyklicznie na stronie internetowej miasta: www.krasnystaw.pl oraz naszym profilu facebookowym.

            Pierwszą koncepcję, jaką Państwu prezentujemy jest zagospodarowanie terenu położonego w rejonie ulicy Zaułek Nadrzeczny.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że nie są to projekty przeznaczone do realizacji. Celem publikacji jest pokazanie potencjału wybranych obszarów miasta i przedstawianie pomysłów studentów na ich zagospodarowanie.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone