przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Wyniki pomiarów jakości powietrza w Krasnymstawie

AKTUALNOŚCI

powietrze
22-03-2021

Wyniki pomiarów jakości powietrza w Krasnymstawie

W dniach 19 oraz 30 listopada 2020 roku na znacznym obszarze Miasta Krasnystaw przeprowadzono pilotażowe badania jakości powietrza. Badania przeprowadziła firma USM Sp. z o. o. ze Świdnika w asyście Krasnostawskiej Straży Miejskiej. Pomiary przeprowadzono  za pomocą drona DJI MATRICE 210v2 oraz latającego laboratorium USM SOWA. Zastosowanie czujników pomiarowych oraz zaawansowanych algorytmów obliczeniowych uwzględniających korelacje środowiskowe i pogodowe umożliwiło uzyskanie dokładności wyników porównywalnej z osiąganą przez automatyczne stacje referencyjne w ramach systemu GIOŚ.
 
Zestaw użytych do badań czujników umożliwiał wykrywanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów zabronionych tj. płyt meblowych, elementów klejonych lub malowanych, tworzyw wielkocząsteczkowych, elastomerów i innych.
 
Pomiary wykonano w średniej temperaturze powietrza wynoszącej 1 ˚C i wilgotności względnej na poziomie 62 %. 
W trakcie pomiarów wytypowano jedną lokalizację do kontroli paleniska ze względu na przekroczenia pomiaru VOC (Lotne związki organiczne), co mogło wskazywać na spalanie materiałów niedozwolonych. 
W wyniku przeprowadzonych pomiarów i otrzymanych danych sporządzono raport z kontroli dymu z kominów profilowany pod kątem spalania materiałów zabronionych.
 
W ciągu dwóch dni badań skontrolowano 17 lokalizacji we wszystkich częściach miasta. Pomiary przeprowadzano w godzinach 12.30-15.30
Dokonano pomiaru czterech parametrów tj. 
- Związki organiczne VOC PID, metoda fotojonizacyjna
- Formaldehyd HCHO, metoda elektromechaniczna
- Chlorowodór HCL, metoda elektromechaniczna
- Cyjanowodór HCN, metoda elektromechaniczna
W przypadku wszystkich badań przywołanych w raporcie wyniki pomiarów zawierają się w granicach normy. 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone