przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Informacja dla przedsiębiorców

AKTUALNOŚCI

ulga
06-04-2021

Informacja dla przedsiębiorców

Informacja
dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
na terenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Krasnystaw
 
 
W związku z Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia szczególnej formy pomocy przedsiębiorcom poprzez wprowadzenie obniżenia czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości, w związku ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, uprzejmie informuję o możliwości skorzystania przez przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Krasnystaw z ulg w czynszu za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2021 r.
 
Obniżanie wysokości stawek odbywać się będzie wg  następujących  zasad:
1) Przedsiębiorcom, których przychody w związku ze stanem zagrożenia uległy obniżeniu o 40 - 50 % w stosunku do analogicznych miesięcy w 2019 r. stawka czynszu określona w umowie ulega obniżeniu o 20%.
2) Przedsiębiorcom, których przychody w związku ze stanem zagrożenia uległy obniżeniu ponad 50 % w stosunku do analogicznych miesięcy 2019 r., stawka czynszu określona w umowie ulega obniżeniu o 30%.
 
Obniżenie czynszu najmu/dzierżawy za dany miesiąc następować będzie na wniosek przedsiębiorcy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty finansowe potwierdzające pogorszenie płynności finansowej i spadek przychodów (przychód za wnioskowany miesiąc 2021 r. oraz przychód za analogiczny miesiąc 2019 r.).
  
Warunkiem przyznania obniżki jest brak zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę/najem 
wnioskowanej nieruchomości  na dzień złożenia wniosku. Obniżka nie przysługuje podmiotom prowadzącym działalność bankową, placówki finansowe oraz bankomaty.
 
Wniosek należy przesłać do Urzędu Miasta Krasnystaw na adres: Plac 3 Maja 29,
 22-300 Krasnystaw, drogą elektroniczną na adres: miasto@krasnystaw.pl lub złożyć 
w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Krasnystaw (do urny wystawionej w holu przy wejściu głównym).
Obniżenie wysokości czynszu nie obejmuje ustalonych w umowie opłat eksploatacyjnych  innych niż czynsz najmu/dzierżawy.
 
Dodatkowych informacji w w/w sprawie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, pok. Nr 24, tel. 82 576 21-57 wewn. 125, e.mail: e.filip@krasnystaw.pl,  w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, wtorki w godz. 8.00 -16.00.
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone