przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Informacja dla mieszkańców

AKTUALNOŚCI

ulica
08-04-2021

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo,
Informujemy, że planowany remont ul. Kickiego zostanie przesunięty w czasie. Powodem takiej sytuacji jest konieczność zmiany technologii wykonania prac pociągających za sobą potrzebę opracowania zamiennej dokumentacji technicznej i przeprowadzenie nowej procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. 
 
Zadanie, które zostało rozpoczęte w lutym 2021 r. dotyczyło remontu ulicy polegającego na ułożeniu na istniejącej nawierzchni (klinkier/trylinka) nawierzchni asfaltowej. Wykonawca prac przeprowadził badania geologiczne,  które wykazywały obecność gruntów wysadzinowych, powodujących że wykonanie remontu w sposób przewidziany przez projektanta w dokumentacji technicznej nie zapewni należytej nośności drogi, co może doprowadzić do szybkiego uszkodzenia nowej nawierzchni. Dlatego też Miasto w porozumieniu z Wykonawcą zdecydowało o przerwaniu prowadzonych robót. 
 
Pragniemy jednak uspokoić mieszkańców, że prace na ul. Kickiego zostaną wznowione niezwłocznie po dostarczeniu przez projektanta nowej dokumentacji technicznej i ponownym wyborze wykonawcy robót.
 
 
Paweł Pastuszak
Kierownik Wydziału Inwestycji, Budownictwa, 
Dróg i Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miasta Krasnystaw
Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw
 
ulica
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone