przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

sesja
12-04-2021

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Miasta Krasnystaw

15 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym.
 
Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym.
 
Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm 
 
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
 
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
 
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
 
b) zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok;
 
c) przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Krasnystaw na lata 2021-2025;
 
d) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Krasnystaw;
 
e) przystąpienia do opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego na lata 2021 - 2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 
4. Zakończenie obrad sesji.
 
 
 
 
 
                              PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                        
 
        /-/ Janusz Rzepka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone