przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Rozwój e-administracji w Urzędzie Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

cyfrowe
20-04-2021

Rozwój e-administracji w Urzędzie Miasta Krasnystaw

 

Miasto Krasnystaw realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 Działanie 2.1. Cyfrowe lubelskie pn.: „Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw”, który został podzielony na trzy części. Całkowita wartość projektu wynosi 2 733 728,52 zł, czego 2 309 798,58 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Informujemy, że w ramach realizacji ww. projektu, w dniu 16 kwietnia 2021 r. została zawarta druga z trzech umów dotyczących modernizacji infrastruktury informacyjno- komunikacyjnej Urzędu Miasta Krasnystaw i jednostek organizacyjnych Miasta. 
 
Zawarcie umowy z Wykonawcą - konsorcjum firm: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o., Biuro Usług Komputerowych Softres Sp. z o. o. oraz GIAP Sp. z o.o - rozpocznie etap wdrożenia oraz rozbudowy i aktualizacji systemów informatycznych z uruchomieniem e- usług dla mieszkańców oraz dostawę sprzętu i oprogramowania. Wartość tego zadania wynosi 2.088.542,46 zł a termin realizacji, przewidziany w umowie, upływa z końcem bieżącego roku. 
 
Wcześniej, w dniu 17 marca 2021 r. w ramach realizacji ww. projektu, została podpisana umowa na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wykonawcą tej części projektu jest firma MKM Market Małgorzata Modzelewska z siedzibą w Warszawie. Wartość zamówienia wynosi 377.487,00 zł. 
 
Wykonawca części trzeciej zamówienia, której zakres obejmuje dostawy wyposażenia, aktywnych urządzeń sieciowych, systemów zabezpieczeń i monitorowania do serwerowni, zostanie wyłoniony w drugim kwartale bieżącego roku. 
 
W ramach projektu Miasto Krasnystaw zwiększy wykorzystanie e-usług publicznych przez mieszkańców i przedsiębiorców. Dzięki temu Urząd Miasta Krasnystaw i jednostki organizacyjne Miasta udostępnią interesariuszom dostęp do aktualnych informacji oraz umożliwią załatwienie spraw urzędowych z wykorzystaniem e- usług, w tym m.in. prowadzenie e-konsultacji społecznych czy złożenie wniosku do budżetu partycypacyjnego. Wprowadzona zostanie także elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych. W siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw zostanie uruchomiony punkt wydawania profili zaufanych. 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone