przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Rządowe wsparcie na przebudowę dróg w mieście Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

drogi
22-04-2021

Rządowe wsparcie na przebudowę dróg w mieście Krasnystaw

 

               Jest nam miło poinformować, że w dniu wczorajszym Miasto Krasnystaw otrzymało niespełna 1 800 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Program stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.
 
               Dofinansowaniem RFRD zostaną objęte dwie inwestycje miejskie, polegające na przebudowie dróg gminnych oraz dostosowaniu ich paramentów technicznych i użytkowych do parametrów dróg odpowiednich klas:
 
1. Przebudowa drogi gminnej nr 109794L ulicy Łukasińskiego w Krasnymstawie
Inwestycja stanowić będzie kontynuację prac budowlanych z 2017 r., kiedy przebudowano 500 metrów drogi. Prace prowadzone będą na odcinku wynoszącym 539 metrów, a ich efektem będzie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z elementami organizacji ruchu (oznakowanie pionowe).
Dofinansowanie w wysokości 640 681,60 zł stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych zadania wynoszących 800 852,00 zł.
 
2. Przebudowa drogi gminnej nr 109817L ulicy Szymonowicza w Krasnymstawie
Prace prowadzone będą na całym odcinku ulicy wynoszącym 650 metrów i polegać będą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome przejścia dla pieszych). W ramach zadania planuje się również wykonanie robót w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej.
Dofinansowanie w wysokości 1 159 302,00 zł stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych zadania wynoszących 1 932 170,00 zł.
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone