przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Uroczyste przeniesienie krzyża

AKTUALNOŚCI

krzyż
29-04-2021

Uroczyste przeniesienie krzyża

 

   W dniu 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00, w obecności Burmistrza Krasnegostawu Roberta Kościuka i ks. dziekana Jarosława Wójcika z parafii pw. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie oraz w asyście środowisk patriotycznych Krasnegostawu został zdemontowany Krzyż upamiętniający ofiary terroru komunistycznego. Ze strony społecznej w wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia „Narodowy Krasnystaw”. 
 
   Krzyż zostanie poddany konserwacji oraz odnowieniu powłok malarskich, po czym powróci docelowo w historyczne, godne miejsce zlokalizowane na terenie inwestycji Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Krasnystawie. Będzie on częścią instalacji - miejsca pamięci ofiar terroru komunistycznego, uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz zaprojektowanego w ramach inwestycji pn. „Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic: Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628 na działkach ewid. 885, 886/2, 887/2, 888”.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone