przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI KONSTYTUCJA 3 MAJA - Obchody w Krasnymstawie

AKTUALNOŚCI

3 maja
04-05-2021

KONSTYTUCJA 3 MAJA - Obchody w Krasnymstawie

  Konstytucja 3 Maja była pierwszą tego typu ustawą spisaną w Europie, a drugą na świecie. Postanowienia zawarte w Konstytucji gwarantowały nienaruszalność terytorium i całkowitej suwerenności. Rozszerzały pojęcie narodu na wszystkich obywateli, niezależnie od ich pochodzenia i statusu społecznego. Konstytucja powstawała w bardzo trudnej międzynarodowej i wewnętrznej sytuacji politycznej. Mimo to stała się pierwowzorem dla kolejnych ustaw zasadniczych. Spowodowała, że Polska zaistniała na politycznej mapie Europy jako kraj nowoczesnej myśli politycznej. Konstytucja 3 Maja była wyrazem dążeń obywateli Rzeczypospolitej dla samostanowienia i suwerenności, wyrazem świadomości narodowej Polaków. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja daje nam możliwość pochylenia się nad wartościami podstawowymi dla życia politycznego i społecznego naszego kraju. Dzień ten przypomina o szlachetnym duchu Narodu Polskiego. Scentralizowanie władzy poprzez wprowadzenie trójpodziału dawało szansę ochrony Polski przed zakulisowymi próbami nacisku. Ustanowienie dziedziczności tronu spowodowało rezygnację z wolnej elekcji, czyli kolejnego pretekstu do mieszania się obcych państw w wewnętrzne sprawy naszego kraju. Zniesienie liberum veto oraz zakaz konfederacji dawał nadzieję, że sejm stanie się prężnym ośrodkiem władzy, a nie areną niesubordynacji i awanturnictwa. Te i inne punkty Konstytucji były efektem woli ratowania upadającej Rzeczpospolitej. Miał być to pierwszy krok w kierunku szerokich reform społecznych, politycznych i gospodarczych. Z biegiem czasu sytuacja gospodarcza Polski stawała się coraz gorsza. Społeczeństwo miało dość władzy i przywilejów wybranej grupy ludzi, w tym przypadku szlachty.
 
   Obchody dnia uchwalenia Konstytucji 3 maja były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie ich świętowanie zostało wznowione w czasie II Rzeczypospolitej, dokładnie w kwietniu 1919 roku. W PRL-u świętowanie tego dnia, również było zabronione, a publiczne obchody powróciły dopiero w roku  1990 już w wolnej Polsce. Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku stanowiła ukoronowanie reform Rzeczpospolitej podjętych w okresie obrad Sejmu Czteroletniego (1788-1792). W miejsce wolnej elekcji wprowadzała w Polsce ustrój dziedzicznej monarchii konstytucyjnej. Dzień 3 Maja to święto pod flagą Polski i Unii Europejskiej. Przystąpiliśmy do europejskiej rodziny narodów ze względu na nasze historyczne doświadczenie. Jednocześnie pragnęliśmy, by Polska była bezpieczniejszym, lepszym i bogatszym krajem w Europie i na świecie. Polska narodowa przeszłość jest nieocenionym wkładem do wspólnej europejskiej przyszłości.  Nasi przodkowie w trosce o losy Rzeczypospolitej spisali zasady, które są ponadczasowe. Możemy się cieszyć prawami, które gwarantuje nam konstytucja, Możemy być dumni z osiągnięć naszych przodków. 
 
  Uroczystość uświetnił koncert zespołu "Trio Beethovenowskie" wraz z solistką Mariką Kraujutowicz.
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone