przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Burmistrz Krasnegostawu ogłasza nabór uczestników pilotażowego projektu „TELEOPIEKA ”

AKTUALNOŚCI

opieka
13-05-2021

Burmistrz Krasnegostawu ogłasza nabór uczestników pilotażowego projektu „TELEOPIEKA ”

 
Uprzejmie informujemy, że Miasto Krasnystaw podejmuje kolejne działania na rzecz swoich Seniorów jakim jest projekt „TELEOPIEKA” oferujący usługę teleopieki z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych.
 
Krasnostawscy seniorzy będą mogli korzystać z tzw. opasek życia służących do wezwania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby.
 
Zakładana na nadgarstek opaska wyposażona jest w:
• przycisk alarmowy SOS umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki,
• miernik tętna,
• czujnik upadku oraz czujnik zdjęcia i założenia opaski,
• lokalizator GPS,
• wskaźnik poziomu ładowania baterii.
 
Nabór uczestników trwa od  13 do 21 maja 2021 roku. 
 
Ze względu na bezpieczeństwo Seniorów, nabór odbędzie się drogą telefoniczną. Aby skorzystać z usługi teleopieki i otrzymać opaskę życia należy spełnić kryteria:
1. być mieszkańcem Miasta Krasnystaw,
2. mieć co najmniej 60 lat życia,
3. samodzielnie zamieszkiwać,
4. posiadać choroby przewlekłe,
5. wyrazić zgodę na udział w projekcie, przestrzeganie regulaminu i na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas naboru i realizacji usługi teleopieki.
 
Projekt przewiduje: 
wyposażenie 10 mieszkańców Krasnegostawu w opaski telemedyczne,
 zapewnienie abonamentu za usługę teleopieki.
 
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Wszystkie koszty pokrywa Miasto Krasnystaw, a bezpośrednim realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
  
Zgłoszenia osób potrzebujących teleopieki i spełniających powyższe kryteria przyjmowane są:
• pod numerami telefonów: 576 23 24,  576 22 81 – w godz. 7.30-15.30
W przypadku przekroczenia planowanej liczby osób zastosowane zostaną dodatkowe kryteria zapewniające pierwszeństwo dostępu,  w oparciu o weryfikację sytuacji zdrowotnej i socjalnej kandydata.
 
Na podstawie przedłożonych zgłoszeń stworzona zostanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników.
Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2021 roku. 
W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących projektu “TELEOPIEKA” zachęcamy do kontaktu z  pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie – Justyną Pezdą. 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone