przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Błogosławiony ks. Zygmunt Pisarski - kalendarium wydarzeń

AKTUALNOŚCI

bł
17-05-2021

Błogosławiony ks. Zygmunt Pisarski - kalendarium wydarzeń

 

 

1943.01.30        

Męczeńska śmierć ks. Zygmunta Pisarskiego w Gdeszynie i narodziny kultu.

 

1994/1995

Pierwsza pielgrzymka Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie do Gdeszyna zorganizowana na prośbę pani Marianny Odrzywolskiej, która dużo i często opowiadała o księdzu Zygmuncie Pisarskim.

 

1999.06.12

Wizyta Jana Pawła II w Zamościu.

   - wspomnienie Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego.

   - autokarowe pielgrzymki z krasnostawskich parafii i osób indywidualnych.

   - dar dziękczynny parafii św. Franciszka Ksawerego – kielich mszalny i biały ornat.

 

1999.06.13

Msza beatyfikacyjna w Warszawie celebrowana przez Jana Pawła II z udziałem siostry ks. Zygmunta Władysławy Pisarskiej zamieszkałej w Krasnymstawie i siostrzeńca Jerzego Cichockiego z rodziną.

 

1999.10.03

Msza św. dziękczynna za beatyfikację ks. Zygmunta Pisarskiego w kościele św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie celebrowana przez biskupa Mieczysława Cisło.

 

1999.10.03

Poświęcenie pierwszego krasnostawskiego obrazu Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego pędzla Andrzeja Dawida Misiury.

 

2001.12.09 

Poświęcenie kaplicy bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Areszcie  Śledczym w Krasnymstawie przez arcybiskupa Józefa Życińskiego.

 

2001.12.09

Poświęcenie obrazu Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego pędzla Heleny Sawickiej.

 

2008.04.27

Rada Parafialna parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie zaakceptowała propozycję ks. dziekana aby każdego roku w dniu 13 czerwca w rocznicę beatyfikacji ks. Zygmunta Pisarskiego sprawować odpust parafialny. Ustalono też coroczną pielgrzymkę do Gdeszyna – miejsca męczeństwa Błogosławionego.

 

2008.06.13

Pierwszy odpust ku czci Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.

 

2008.06.14

Pielgrzymka autokarowa z parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna – miejsca męczeństwa i spoczynku Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego.

 

2009.06.13

Sakrament Bierzmowania w kaplicy Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w Areszcie Śledczymw Krasnymstawie udzielony przez ks. Biskupa Józefa Wróbla.

 

2009.06.14  

Uroczysta Msza św. w 10 rocznicę beatyfikacji ks. Zygmunta Pisarskiego w kościele św. Franciszka Ksawerego.

 

2009.06.20

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich z parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna.

 

2010.06.19       

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich z parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna.

 

2010.09

Pozyskanie przez ks. Romana Skowrona proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie konfesjonału
z kościoła w Soli,  w którym spowiadał Bł. ks. Zygmunt Pisarski.

 

2011.06.18

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich z parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna.

 

2011.09.30  

Montaż płaskorzeźby Jana Pawła II i Bł. ks. Pisarskiego w Ogrodzie Biblijnym przy parafii św. Franciszka Ksawerego
w Krasnymstawie.

 

2012.04.30  

Przyjazd pielgrzymki parafialnej z Gdeszyna do kościoła Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie. Pielgrzymi przywieźli w darze obraz Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego.

 

2012.04.30 

Ustanowienie nabożeństwa ku czci Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego odprawianego 30 dnia każdego miesiąca w kościele Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie dla upamiętnienia męczeńskiej śmierci Błogosławionego.

 

2012.06.16

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich z parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna.

 

2012.06.17 

Poświęcenie Ogrodu Biblijnego Jana Pawła II i Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego przy parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie przez arcybiskupa Stanisława Budzika.

 

2013.06.01 

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich z parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna
i Krasnobrodu.

 

2013.06.30 

Wystawa fotografii „Błogosławiony ks. Zygmunt Pisarski” autorstwa Teresy i Janusza Sarzyńskich zorganizowana przez radę parafialną parafii św. Franciszka Ksawerego.

 

2014.01.30 

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna zorganizowana przez DDPS w Krasnymstawie z udziałem ks. proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie.

 

2014.04.03 

Ogłoszenie przez redakcję Czasopisma Artystycznego „Nestor” „Roku ks. Zygmunta Pisarskiego” poparte uchwałą Rady Miasta Krasnegostawu.

 

2014.06.13

Uroczystości w 15 rocznicę beatyfikacji ks. Zygmunta Pisarskiego.

                   - odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej przy domu rodzinnym  błogosławionego na ul. Żurka
                      w Krasnymstawie.

                    - Msza św. w kościele św. Franciszka Ksawerego.

                    - konferencja i akademia w Krasnostawskim Domu Kultury z udziałem ks. Józefa Maciąga – postulatora
                      w procesie beatyfikacji, ks. Ryszarda Ostasza – proboszcza parafii w Gdeszynie i dr Leszka Janeczka.

                    - koncert fortepianowy prof. Mariusza Dubaja.

 

2014.06.18

Prelekcja „Życie bł. ks. Zygmunta Pisarskiego” dr Leszek Janeczek – Krasnostawski Dom Kultury.

 

2014.06.14 

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich z parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna.

„Rok księdza Zygmunta Pisarskiego marzec 2014-marzec 2015” artykuł A D Misiura – Nestor 28/2014

„Wspominki z Gdeszyna” artykuł Z Atras – Nestor 28/2014

 

2014.11.09

Prelekcja „Życie bł. ks. Zygmunta Pisarskiego” dr Leszek Janeczek – kościół Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie.

 

2015.01.22

Wykład dr Leszka Janeczka „Życie bł. ks. Zygmunta Pisarskiego na Uniwersytecie III Wieku w Krasnymstawie.

 

2015.05.20 

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna zorganizowana przez DDPS w Krasnymstawie z udziałem ks. proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie.

„Dziecko największym skarbem kościoła i ojczyzny” artykuł Z Atras – Nestor 29/2014

„Szlak Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego” art. Z Atras – Nestor 30/2014

 

2015.05.29

Prelekcja „Życie bł. ks. Zygmunta Pisarskiego” dr Leszek Janeczek – Dom Nadziei w Żułowie.

 

2015.06.11  

Wycieczka dla dzieci z Gdeszyna do rodzinnego miasta patrona ich szkoły. Zwiedzanie kościoła św. Franciszka Ksawerego, Ogrodu Biblijnego Jana Pawła II i Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego i Zespołu Szkół nr 1
w Krasnymstawie zorganizowana przez Danutę Żukowską, kuzynkę Błogosławionego.

 

2015.06.13

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich z parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna.

 

2015.06.13-14   

I Festiwal Dziękczynienia Krasnostawsko - Gdeszyńskie „Kraśniaki” w Gdeszynie zorganizowany przez KIKS.

 

2015.06.14   

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna zorganizowana przez DDPS w Krasnymstawie.

 

2015.07.17 

Spotkanie „Nasi błogosławieni” w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ku czci błogosławionych:
ks. Zygmunta Pisarskiego i Stanisława Kostki Staroweyskiego.

 

2015.10.28 

Wystawa „Bohaterowie na nasze czasy, wyprowadźmy ich z ukrycia” zorganizowana przez ŚDS w Krasnymstawie i Akcję Katolicką.

 

2016.06.18

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich z parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna.

 

2016.06.30 

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna i Łabuń zorganizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Krasnymstawie.

 

2016       

Poświęcenie obrazu Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego pędzla Piotra Tymochowicza w kościele Trójcy Przenajświętszej
w Krasnymstawie.

 

2017.02.06

Uroczysta akademia w Krasnostawskim Domu Kultury w rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego zorganizowana przez ŚDS  - referat dr Leszka Janeczka.

 

2017.04.24 

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna zorganizowana przez ŚDS.

 

2017.04.26 

Uroczystości nadania Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Krasnymstawie imienia Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego

     - Msza św. w kościele św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie

     - odsłonięcie i poświęcenie tablicy Patrona na budynku ŚDS.

     - konferencja i akademia w Krasnostawskim Domu Kultury z udziałem ks. prof. Tomasza Kaczmarka – głównego postulatora w procesie beatyfikacyjnym, ks. Józefa Maciąga, prof. Zbigniewa Krysiaka.

 

2017.04.26 

Poświęcenie obrazu Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego Patrona Środowiskowego Domu Samopomocy
w Krasnymstawie pędzla Leszka Firka.

 

2017.06.10 

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich  parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna.

 

2017.06.27

Pierwsza pielgrzymka autokarowa „Śladami Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego” na trasie: Krasnystaw – Modliborzyce – Sól – Zamch  - Trzęsiny – Perespa – Gdeszyn zorganizowana przez ŚDS.

 

2017.07.16 

Poświęcenie nowego ołtarza w kościele św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Jana Pawła II i Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego fundacji ks. dziekana Henryka Kapicy.

 

2017.07.16

Ustanowienie nabożeństwa ku czci Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego odprawianego w każdy drugi i trzeci wtorek miesiąca w kościele św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.

 

2017.07.18

Pierwsze nabożeństwo ku czci Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w kościele św. Franciszka Ksawerego
w Krasnymstawie.

 

2017.09.09

I Krasnostawska Pielgrzymka Rowerowa do Gdeszyna zorganizowana przez parafię Matki Bożej Pocieszenia
w Krasnymstawie i KIKS.

 

2017.10.19

Otwarcie szlaku turystyczno-pielgrzymkowego „Droga życia Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego”
w Krasnymstawie – Stow. „Ku Dobru”.

 

2017.10.19

Prelekcja „Droga życia bł. ks. Zygmunta Pisarskiego – dr Leszek Janeczek – Dworek Starościński w ramach otwarcia szlaku.

 

2017.10.19

Wydanie przewodnika po szlaku pielgrzymkowym „Droga życia Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego” - Stow.
„Ku Dobru”.

 

2017.12.14

Wydanie książki „Błogosławiony ksiądz Zygmunt Pisarski’ autorstwa ks. dziekana Henryka Kapicy.

 

2018.01.30

Wniosek o nadanie Błogosławionemu ks. Zygmuntowi Pisarskiemu tytułu Patrona u Boga Miasta Krasnegostawu złożony przez Stowarzyszenie „KU DOBRU” z poparciem wszystkich  trzech parafii krasnostawskich.

 

2018.01.30

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna w 75 rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego zorganizowana przez ŚDS i odsłonięcie XVIII tablicy szlaku pielgrzymkowego „Droga życia Błogosławionego
ks. Zygmunta Pisarskiego” w miejscu męczeństwa z inicjatywy Stowarzyszenia „KU DOBRU”.

 

2018.02.19

Spotkanie w Krasnostawskim Domu Kultury w 75 rocznicę śmierci Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego zorganizowane przez ŚDS w Krasnymstawie połączone z promocją książki ks. Henryka Kapicy.

 

2018.02.19

Wystawa fotografii  Janusza Sarzyńskiego przedstawiających obrazy z krasnostawskich kościołów i wydanie publikacji „Bł. ks. Zygmunt Pisarski na krasnostawskich obrazach. Przewodnik po wystawie” - wydarzenia zrealizowane przez Stowarzyszenie „KU DOBRU”.

 

2018.03.30

Wielki Piątek – parafia św. Franciszka Ksawerego Droga Krzyżowa z błogosławionym ks. Zygmuntem Pisarskim ulicami miasta.

 

2018.04.22

I Krasnostawska Pielgrzymka Rodzin Krasnostawskim Szlakiem Pielgrzymkowym Krasnystaw – Surhów – Żułów – Gdeszyn w rocznicę urodzin błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego zorganizowana przez Stowarzyszenie
„KU DOBRU’.

 

2018.04.24

Pielgrzymka autokarowa Środowiskowego Domu Samopomocy i Stowarzyszenia KU DOBRU do Gdeszyna w rocznicę urodzin bł. ks. Zygmunta Pisarskiego.

 

2018.04.24

Komisja Samorządowa Spraw Społecznych, Handlu i Usług  jednogłośnie przegłosowała swe poparcie dla wniosku Stow. „KU DOBRU” o nadanie błogosławionemu ks. Zygmuntowi Pisarskiemu tytułu Patrona u Boga Miasta Krasnegostawu
i opiniując go pozytywnie przekazała na sesję Rady Miasta.

 

2018.04.24-25

Dni Patrona Środowiskowego Domu Samopomocy.

  - nabożeństwo ku czci Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego i Msza św. w kościele Trójcy Przenajświętszej
     w Krasnymstawie.

  - odsłonięcie i poświęcenie dodatkowej Va/xx tablicy szlaku ”Droga życia bł. ks. Zygmunta Pisarskiego” na grobie sióstr i macochy.

  - część artystyczna, konkursy i pokazy.

 

2018.04.24

Konferencja okolicznościowa z udziałem przedstawicieli Akcji Katolickiej z Warszawy i Lublina oraz wykład
prof. ks. Tadeusza Guza w ŚDS w Krasnymstawie, zorganizowana przez Stow. „KU DOBRU”.

 

2018.04.27

XXXV sesja Rady Miasta Krasnystaw. Przegłosowano wniosek Stowarzyszenia „KU DOBRU” poparty przez wszystkie krasnostawskie parafie o nadanie Błogosławionemu ks. Zygmuntowi Pisarskiemu tytułu Patrona u Boga Miasta Krasnegostawu. Wniosek przyjęto i przekazano do realizacji Pani Burmistrz.

 

2018.04.30

Wizyta delegacji Akcji Katolickiej z Warszawy i Lublina.

  - Msza św. ku czci bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w kościele św. Franciszka Ksawerego.

  - odsłonięcie i poświęcenie tablicy szlaku „Droga życia bł. ks. Zygmunta Pisarskiego” w ogrodzie biblijnym Jana Pawła II.

 

2018.05.02

Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Gdeszyna.

  - odsłonięcie i poświęcenie tablicy szlaku „Droga życia bł. ks. Zygmunta Pisarskiego na budynku kościoła w Gdeszynie.

 

2018.05.02

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna na odpust „Imieniny Zygmunta” zorganizowany przez parafie krasnostawskie, parafię z Siennicy Nadolnej i Stow. KU DOBRU.

 

2018.05.21

I Pielgrzymka autokarowa dzieci komunijnych parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie do Gdeszyna. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy Szlaku „Droga życia bł. ks. Z Pisarskiego” na budynku dawnej szkoły w Gdeszynie.

 

2018.05.21

Wyjazd do Trzęsin i promocja książki ks. prałata Henryka Kapicy pt: „Błogosławiony ks. Zygmunt Pisarski” zorganizowana przez Stow. KU DOBRU.

 

2018.06.24

Wyjazd do Trzęsin na odpust parafialny i odsłonięcie tablicy Szlaku „Droga życia bł. ks. Zygmunta Pisarskiego” na budynku kościoła, zorganizowany przez Stowarzyszenie KU DOBRU.

 

2018.07.15

Odpust w Gdeszynie – odsłonięcie tablicy Szlaku „Droga życia bł. ks. Zygmunta Pisarskiego” na cmentarzu w miejscu spoczynku księdza.

 

2018.10.22 

Uroczysta Msza św. w kościele w Soli, którą koncelebrował biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. Marian Rojek 
i odsłonięcie tablicy Szlaku „Droga życia bł. ks. Zygmunta Pisarskiego.

 

2018.10.31

Oficjalne wystąpienie Burmistrza Miasta Krasnystaw do Arcybiskupa Lubelskiego z prośba o nadanie Bł. ks. Zygmuntowi Pisarskiemu tytułu Patrona Miasta, poparte Stanowiskiem Rady Miasta i wnioskiem Stowarzyszenia „Ku Dobru”, oraz krasnostawskich parafii.

 

2019.01.30

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna w 76 rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Zygmunta Pisarskiego – Stow.
„Ku Dobru”.

 

2019.01.30

Pielgrzymka autokarowa ŚDS w Krasnymstawie do Gdeszyna.

 

2019.03.18

Oficjalne wystąpienie nowych władz miasta Krasnegostawu, Stowarzyszenia „Ku Dobru” i krasnostawskich parafii do Arcybiskupa Lubelskiego ks. Stanisława Budzika z prośbą o przekazanie do Kongregacji Watykańskiej wniosku
o nadanie Bł. ks. Zygmuntowi Pisarskiemu tytułu Patrona u Boga Miasta Krasnegostawu.

 

2019.03.19

Wydanie oraz kolportaż folderów „Św. Agata Sycylijska Patronka Krasnegostawu” i „Błogosławiony ks. Zygmunt Pisarski Krasnostawianin”

 

2019.04.26

Obecność delegacji Stowarzyszenia „Ku Dobru” w czasie ekshumacji relikwii Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w Gdeszynie i uroczystości przeniesienia relikwii do kościoła.

 

2019.05.02

Pielgrzymka autokarowa Stow. „Ku Dobru” do Gdeszyna na Imieniny Zygmunta. Poświęcenie Krzyża Pielgrzymkowego Stowarzyszenia przez biskupa Mariusza Leszczyńskiego.

 

2019.05.22

Arcybiskup Lubelski ks. Stanisław Budzik dokonał poświęcenia kapliczki Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego ustawionej w Ogrodzie Biblijnym.

 

2019.06.08

Zdjęcia do filmu dokumentalno-fabularnego o Błogosławionym ks. Zygmuncie Pisarskim wykonywane przez Telewizję Lubelską dla Telewizji Polonia.

 

2019.06.09

Uroczysta Msza św. i koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w rocznicę 35-lecia Parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie i 20-lecia beatyfikacji ks. Zygmunta Pisarskiego.

 

2019.06.12

Akademia rocznicowa z okazji Dnia Patrona Środowiskowego Domu Samopomocy i 20 rocznicę beatyfikacji
ks. Zygmunta Pisarskiego.

 

2019.06.20

Uroczysta Msza św. w kościele św. Franciszka Ksawerego z kazaniem poświęconym 20 rocznicy beatyfikacji
ks. Zygmunta Pisarskiego i wspólna procesja wszystkich parafii krasnostawskich w Święto Bożego Ciała.

 

2019.06.23

Referat dr Leszka Janeczka i uroczysta Msza św. z  wprowadzeniem i poświęceniem obrazu Błogosławionego
ks. Zygmunta Pisarskiego do kościoła Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie.

 

2019.09.02

Premiera filmu :Patron pojednania” w Telewizji Polonia.

 

2019.10.13

Uroczystość intronizacji relikwii Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w kościele w Gdeszynie celebrowana przez biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. Mariana Rojka - pielgrzymka Stow. „Ku Dobru’.

 

2019.10.13

Pielgrzymka Środowiskowego Domu Samopomocy do Gdeszyna na uroczystość intronizacji.

 

2019.10.18

Uczestnictwo delegacji Stow. Ku Dobru” w uroczystej premierze rozszerzonej wersji filmu „Patron pojednania”
w Telewizji Lublin.

 

2019.12.12

Promocja książki „Karmel Biblijny ,,Św. Jana Pawła II i Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego oraz Ogród Chiński Marzenie Św. Franciszka Ksawerego” autorstwa ks. Henryka Kapicy – Biblioteka Powiatowa w Krasnymstawie.

 

2020.01.30

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna w rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Pisarskiego - Stow. „Ku Dobru”.

 

2020.03.06         

Promocja książki ks. Zbigniewa Kulika pt: Błogosławiony Zygmunt Pisarski” Biblioteka Powiatowa
w Krasnymstawie.

 

2020.03.16         

Ruszyła strona internetowa krasnostawskich szlaków pielgrzymkowych www.pielgrzymkrasnostawski.pl

 

2020.04.24

Transmisja internetowa Mszy św. z Sanktuarium w Gdeszynie sprawowanej w 118 rocznicę urodzin Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego - realizacja Janusz Sarzyński.

 

2020.08.20         

Arcybiskup Metropolita Lubelski ks. Stanisław Budzik w oparciu o uchwałę Rady Miasta Krasnegostawu z dnia
27 kwietnia 2018 roku, oraz opinie proboszczów wszystkich parafii krasnostawskich, wydał Dekret zatwierdzający wybór Błogosławionego Zygmunta Pisarskiego, prezbitera i męczennika 
na Patrona Miasta Krasnegostawu, wyznaczając jednocześnie dzień 12 czerwca jako Święto Patronalne Miasta Krasnystaw.

 

2020.11.02

Arcybiskup Lubelski ks. Stanisław Budzik przekazał na ręce proboszcza parafii św. Franciszka Ksawerego ks. Jarosława Wójcika Dekret Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie zatwierdzający decyzję Metropolity Lubelskiego o ustanowieniu Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego Patronem Miasta Krasnegostawu 
i wyznaczeniu na dzień 12 czerwca Święta Patronalnego Miasta Krasnegostawu.

 

2020.12.17

Ks. Jarosław Wójcik proboszcz parafii św. Franciszka Ksawerego w obecności reprezentanta Stowarzyszenia „Ku Dobru” przekazał władzom miasta reprezentowanym przez burmistrza Roberta Kościuka i przewodniczącego Rady Miasta Janusza Rzepkę Dekret Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie o ustanowieniu Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego Patronem Miasta Krasnegostawu.

 

2021.01.12         

W 78 rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego, Rada Parafialna parafii św. Franciszka Ksawerego podjęła inicjatywę fundacji relikwiarza i sprowadzenia do kościoła parafialnego relikwii Błogosławionego
ks. Zygmunta Pisarskiego, Patrona Miasta Krasnegostawu.

 

2021.03.14         

Uroczystość wprowadzenia relikwii Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego do jego rodzinnej parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone