przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Informacja dla Mieszkańców Krasnegostawu – zasady udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta...

AKTUALNOŚCI

raport
21-05-2021

Informacja dla Mieszkańców Krasnegostawu – zasady udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta Krasnystaw

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Burmistrz Krasnegostawu przedstawia Radzie Miasta Krasnystaw Raport o stanie Miasta Krasnystaw za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.
 
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Miasta Krasnystaw za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw. 
Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie” składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie miasta. Mieszkańcom Przewodniczący Rady Miasta udziela głosu według kolejności wpływu „Zgłoszenia do debaty”.
 
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Miasta Krasnystaw odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r.  o godz. 11.00 w trybie zdalnym.
Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, Biuro Obsługi Mieszkańca (parter) do dnia 26 maja 2021 r. w godzinach pracy Urzędu, tj.: 7.30-15.30.
 
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Miasta Krasnystaw oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Krasnystaw.
 
W związku ze zwołaniem i prowadzeniem obrad Sesji Rady Miasta w trybie zdalnym osoby, które zgłoszą się do debaty otrzymają link umożliwiający udział w debacie.
 
Urząd Miasta Krasnystaw nie ponosi odpowiedzialności za jakość łącza internetowego osoby biorącej udział w debacie. 
 
Załączniki:
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone