przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Odeszła Irena Iwańczyk

AKTUALNOŚCI

Kira
25-05-2021

Odeszła Irena Iwańczyk

Laureatka honorowego wyróżnienia pod nazwą „Złote Karpie” w 2016 roku.Pani Irena Iwańczyk została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za dwudziestoletnią nienaganną pracę pedagogiczną, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za trzydziestoletnią szczególnie wyróżniającą się pracę pedagogiczną, Brązowym Wawrzynem Literackim za całokształt twórczości literackiej, nagrodę II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, nagrodę pieniężną przyznaną z okazji Międzynarodowego dnia Nauczyciela oraz podziękowanie za przygotowanie Wojewódzkich Eliminacji Konkursu z Języka Polskiego.

Przez ponad 50 lat swoim życiem, wykształceniem i pracą służyła społeczeństwu naszego miasta najpierw jako nauczycielka i wychowawczyni, a z chwilą odejścia na emeryturę jako dziennikarka, literatka i animator kultury. Dużą rolę w społeczności naszego miasta przez ponad 25 lat odgrywała publicystyka Pani Ireny. Jej porady językowe, reportaże, eseje, recenzje były umieszczane w czasopismach lokalnych takich jak: „Gazeta Krasnostawska”, „Nestor”, „Boże sieci”, a także poza Krasnymstawem np. „Kronika Zamojska”, „Kwartalnik Zamojski”, „Wschód”, „Powinność.

W swoich artykułach Pani Irena poruszała sprawy dotyczące oświaty, życia społecznego i kulturalnego w naszym mieście. Pokazywała wzorce osobowe ludzi wyjątkowych, zasłużonych dla naszego miasta, ludzi naznaczonych tragizmem wojny i lat zniewolenia, bezduszność dzieci wobec matek, życie kosztem innych, pokonywanie trudności, itd.


Pani Irena swoimi publikacjami poetyckimi jak i prozatorskimi tworzyła niezwykle interesujący obraz życia człowieka i jego przeżyć, przywołujący losy mieszkańców z naszego miasta, tych którzy odeszli i tych którzy żyją obecnie.

Żegnamy.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone