przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Bezpłatne zajęcia „Bezpieczne zachowania w sieci” w KDK

AKTUALNOŚCI

kdk
11-06-2021

Bezpłatne zajęcia „Bezpieczne zachowania w sieci” w KDK

Informujemy, że Krasnostawski Dom Kultury bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie chełmsko-zamojskim”.

 

Celem projektu jest:
• podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
• rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
• wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.
 
Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci i młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu „Bezpieczne zachowania w sieci”. 
 
W szkoleniu mogą wziąć udział dzieci i młodzież od 10  - 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.). Uczestnicy dowiedzą się na jakie niebezpieczeństwa w sieci powinno zwrócić uwagę oraz gdzie szukać aktualnych informacji związanych z bezpieczeństwem w sieci. Poznają narzędzia do bezpiecznego przechowywania plików i danych, jak również sposoby zabezpieczenia ich, gdy zaatakuje cyberwirus, a także dobre praktyki w bezpiecznym korzystaniu z narzędzi online.
 
Z uwagi na  panującą sytuację związaną z pandemią COVID-19 i chęcią maksymalnego zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży realizacji zajęć odbędzie się w trybie zdalnym (online).
 
Harmonogram zajęć zostanie ustalony po zebraniu wymaganej liczby uczestników. Ich początek jest przewidziany na przełom czerwca i lipca 2021 r.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
 
Zachęcamy do kontaktu! 
Krasnostawski Dom Kultury 
Dominik Kleszko 
tel. 82 576 22 18
tel. kom. 665 437 017
 
Szczegóły na portalu Sieć na kulturę:  https://www.siecnakulture.pl 
 
kdk
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone