przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Podpisanie umowy dot. "Przebudowy drogi gminnej nr 109817L - ulicy Szymonowicza wraz z przebudową...

AKTUALNOŚCI

Szymonowicza
28-06-2021

Podpisanie umowy dot. "Przebudowy drogi gminnej nr 109817L - ulicy Szymonowicza wraz z przebudową sieci wodociągowej"

 

W środę 23 czerwca 2021 roku została podpisana umowa dot. „Przebudowy drogi gminnej nr 109817L - ulicy Szymonowicza wraz z przebudową sieci wodociągowej" w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Szymonowicza” w Krasnymstawie.
 
Wykonawcą prac o wartości brutto 1.787.100,38zł jest WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika, reprezentowana przez Pana Zdzisława Adama Wojtaszka – Prezesa Zarządu.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania:
1) Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 109817L – ulicy Szymonowicza  w Krasnymstawie, która zostanie zrealizowana w 40% ze środków Miasta Krasnystaw oraz w 60% w kwocie ponad 800 tys. zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i będzie obejmowała:
- wykonanie kanalizacji deszczowej, na odcinku od ul. Sienkiewicza (skrzyżowanie z ul. Szymonowicza) do ul Tokarzewskiego,
- wykonanie podbudów oraz nawierzchni ul. Szymonowicza,
- wykonanie elementów ulic: krawężników, obrzeży oraz ścieków przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie przebudowy skrzyżowania z ul. Sienkiewicza.
 
 
2) Zadanie nr 2: Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Szymonowicza w Krasnymstawie, która zostanie zrealizowana ze środków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie i będzie obejmowała:
 
- przebudowę sieci wodociągowej (z odgałęzieniami do granic posesji), przyłącza wodociągowe wraz z montażem uzbrojenia sieci oraz zaprojektowanej armatury, 
wg poniższego zakresu:
a) skrzyżowanie ul. Szymonowicza z ul. Bojarczuka,
b) skrzyżowanie ul. Szymonowicza z ul. Sienkiewicza,
c) skrzyżowanie ul. Szymonowicza z ul. Tokarzewskiego,
d) kompleksową obsługę geodezyjną z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym również geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zweryfikowanej pozytywnie przez odpowiedni organ służby geodezyjnej.
 
 
umowa
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone