przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Uzupełniający nabór uczestników pilotażowego projektu „TELEOPIEKA ”

AKTUALNOŚCI

tele
05-07-2021

Uzupełniający nabór uczestników pilotażowego projektu „TELEOPIEKA ”

 

Burmistrz Krasnegostawu ogłasza uzupełniający nabór uczestników pilotażowego projektu „TELEOPIEKA ”
 
Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  informuje, że ogłasza nabór uzupełniający do projektu „TELEOPIEKA” oferujący usługę teleopieki  z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych.
 
Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z tzw. opasek życia służących do wezwania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby.
 
Zakładana na nadgarstek opaska wyposażona jest w:
• przycisk alarmowy SOS umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki,
• miernik tętna,
• czujnik upadku oraz czujnik zdjęcia i założenia opaski,
• lokalizator GPS,
• wskaźnik poziomu ładowania baterii.
 
Nabór uczestników trwa w systemie ciągłym do wyczerpania zaplanowanego limitu miejsc. 
 
Ze względu na bezpieczeństwo Seniorów, nabór odbędzie się drogą telefoniczną. Aby skorzystać z usługi teleopieki i otrzymać opaskę życia należy spełnić kryteria:
1. być mieszkańcem Miasta Krasnystaw,
2. mieć co najmniej 60 lat życia,
3. samodzielnie zamieszkiwać,
4. posiadać choroby przewlekłe,
5. wyrazić zgodę na udział w projekcie, przestrzeganie regulaminu i na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas naboru i realizacji usługi teleopieki.
 
Projekt przewiduje: 
wyposażenie 11 mieszkańców Krasnegostawu w opaski telemedyczne,
 zapewnienie abonamentu za usługę teleopieki.
 
 
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Wszystkie koszty pokrywa Miasto Krasnystaw, a bezpośrednim realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. 
 
Zgłoszenia osób potrzebujących teleopieki i spełniających powyższe kryteria przyjmowane są:
• pod numerem telefonu: 531 801 690 – w godz. 8.00-16.00 
Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2021 roku. 
 
W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących projektu “TELEOPIEKA” zachęcamy do kontaktu z  pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie – Justyną Pezdą. 
 
tele
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone